Search

Browse

My Account

Discover

 • Author

  • Frolova, Olga (1)
 • Subject

  • dusza (1)
  • Dusza w aksjosferze − aksjosfera duszy II Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" − zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (1)
  • język rosyjski (1)
  • leksykologia (1)
  • lexicology (1)
  • Russian language (1)
  • semantics (1)
  • semantyka (1)
  • soul (1)
  • ... View More
 • Date Issued

 • Has File(s)