iReteslaw

Prace Slawistyczne. Slavica [Monographs in Slavic Studies. Slavica]

Prace Slawistyczne. Slavica [Monographs in Slavic Studies. Slavica]

 

ISSN 0208-4058

Opis w języku polskim

Seria „Prace Slawistyczne. Slavica” ukazuje się od 1977 roku. Jest najstarszą istniejącą serią w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, wydawaną najpierw przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, następnie od 1991 roku przez nowo powstałe wydawnictwo IS PAN (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy). W serii dominują monografie językoznawcze, ale wydawane są również prace dotyczące badań literackich.

W latach 1977–2017 ukazało się 141 tomów serii.

English description

Appearing since 1977, the series Prace Slawistyczne. Slavica [Monographs in Slavic Studies. Slavica] is the longest-running series of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, initially published by the Ossoliński National Institute (Ossolineum), and then since 1991 by the newly-established ISS PAS publishing house (Slawistyczny . The series brings together monographs predominantly in linguistics but also in literary studies.

141 volumes appeared between 1977 and 2017.

Redaktor Naczelna / Editor-in-Chief

Dr hab., prof. IS PAN Mariola Jakubowicz, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland]

Rada Naukowa / Scientific Board

  • К. пед. н., д.ф.н. Ольга Е. Фролова, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; Mocква, Российская Федерация [K. ped. n., d.f.n. Ol′ga E. Frolova; Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation]
  • Dr hab., prof. IJP PAN Rafał Górski, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk; Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska [Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences; Jagiellonian University, Cracow, Poland]
  • Prof. dr hab. Aleksandra Janowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska [University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland]
  • Prof. Igors Koškins, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija [University of Latvia, Riga, Latvia]
  • PD Dr. Thomas Menzel, Serbski Institut/Sorbisches Institut, Bautzen/Budyšin, Deutschland [Sorbian Institute, Bautzen, Germany]

Recent Submissions