iReteslaw

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

cognitive studies (1)
Dusza w aksjosferze − aksjosfera duszy II Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" − zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (1)
image of the soul (1)
język polski (1)
kognitywizm (1)
metafizyka (1)
metaphysics (1)
obraz duszy (1)
Polish language (1)
psychologia (1)

Search iReteslaw

Browse

My Account