iReteslaw

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

Dusza w aksjosferze − aksjosfera duszy II Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" − zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (7)
język polski (7)
Polish language (7)
dusza (4)
soul (4)
Barok (2)
Baroque (2)
ethnolinguistics (2)
etnolingwistyka (2)
literary studies (2)

Search iReteslaw

Browse

My Account