iReteslaw

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

anthropology (1)
antropologia (1)
dusza (1)
Dusza w aksjosferze − aksjosfera duszy II Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" − zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (1)
język polski (1)
Polish language (1)
soul (1)

Search iReteslaw

Browse

My Account