DOI: https://doi.org/10.11649/abs.2016.019

Dr Zita Virginija Šimėnaitė (1950–2016)

Zofia Sawaniewska-Mochowa, Vilija Sakalauskienė

Abstract


Dr. Zita Virginija Šimėnaitė (1950–2016)

Dr. Zita Šimėnaitė passed away on the 1st of August, 2016. She was a researcher who made a great contribution to the still developing field of Lithuanian lexicography. Between 2005 and 2014, she conducted work of the Lexicographical Centre in the Institute of the Lithuanian Language in Vilnius. Her academic and intellectual life was devoted to her two great passions: collaborating with other linguists in creation of new scientific dictionaries of the Lithuanian language, and artistic photography. She made a valuable contribution to the great dictionary of the Lithuanian language (Lietuvių kalbos žodynas; LKŽ) via enriching files, editing and developing numerous entries, as well as preparing an electronic version of the dictionary (www.lkz.lt). She co-authored the phraseological dictionary of the Lithuanian language (2002) and the dictionary for learners of the Lithuanian language (2000, second edition 2010). She conducted many projects in the field of monolingual and translational lexicography. She also popularized ideas and work of Lithuanian lexicographers during symposia and conferences in her home country and abroad. She actively participated in the scientific exchange and cooperation between the Institute of the Lithuanian Language and the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences in Warsaw.

 

Dr Zita Virginija Šimėnaitė (1950–2016)

Dnia 1 sierpnia 2016 r. zmarła dr Zita Šimėnaitė, badaczka mająca wielkie zasługi dla pomnażania dorobku leksykografii litewskiej. Od 2005 do 2014 r. kierowała pracami Centrum Leksykograficznego Instytutu Języka Litewskiego w Wilnie. Swoje życie poświęciła realizacji dwóch wielkich pasji: tworzeniu we współpracy z innymi lingwistami naukowych słowników języka litewskiego oraz fotografii artystycznej. Wniosła cenny wkład w uzupełnianie kartoteki, opracowanie licznych haseł i redagowanie wielkiego słownika języka litewskiego (Lietuvių kalbos žodynas; LKŽ) oraz przygoto­wanie jego wersji elektronicznej (www.lkz.lt). Współtworzyła słownik frazeologiczny języka litewskiego (2002) oraz słownik do nauki języka litewskiego (2000, drugie wydanie 2010). Zrealizowała wiele projektów z zakresu leksykografii jednojęzycznej i przekładowej; przybliżała koncepcje i dzieła litewskich leksykografów na sympozjach w kraju i za granicą, uczestniczyła w wymianie naukowej między Instytutem Języka Litewskiego a Instytutem Slawistyki PAN.


Keywords


Zita Šimėnaitė; remembrance (obituary); Lithuanian lexicography

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Balčikonis, J., Kruopas, J., Ulvydas, K., & Vitkauskas, V. (Eds.). (1941–2002). Lietuvių kalbos žodynas [LKŽ] (Vols. 1–20). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Chlebowski, B., & Walewski, W. (Eds.). (1886). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [SGKP] (Vol. 7). Warszawa: Nakładem Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego.

Čižikienė, N., Genelytė-Gritėnienė, A., & Urnėžiūtė, R. (Eds.). (2015). Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Driskus, K., Judžentis, A., & Mačiekus, V. (1998). Homo sum: Žodžiai Kazimierui Eigminui. (Z. Šimėnaitė, Prepared bibliography, pp. 283–294). Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Ermanytė, I., Kažukauskaitė, O., Naktinienė, G., Paulauskas, J., Šimėnaitė, Z., & Vilutytė, A. (Eds.). (2001). Frazeologijos žodynas. (J. Paulauskas, Ed.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Judeikienė, A., & Kaluinienė, A. (Eds.). (2005). Vytautas Vitkauskas: Bibliografijos rodyklė. (Z. Šimėnaitė, Revised & extended). (2nd ed. revised). Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Lyberis, A. (2009). Leksikografijos teorija i praktika. (Z. Šimėnaitė, Ed.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Naktinienė, G. (Ed.). (2005). Lietuvių kalbos žodynas [LKŽe] [Electronic version www.lkz.lt]. (G. Naktinienė, J. Paulauskas, R. Petrokienė, Z. Šimėnaitė, V. Vitkauskas, & J. Zabarskaitė, Editorial Board, Z. Šimėnaitė et al., Adapt. & Eds.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. (Updated version, 2008, 2nd electr. ed. (Pendrive USB), 2013).

Naktinienė, G., & Gritėnienė, A. (2016, August). Žodynininkė Zita Virginija Šimėnaitė (1950 10 14 – 2016 08 01). Gimtoji kalba, 15–19.

Norkaitienė, M., Šepetytė, R., & Šimėnaitė, Z. (2000). Mokomasis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: baltos lankos. (2. ed. revised, 2010).

Paulikienė, E. (1996). Dovanoju skarą, staltiesėlę… (Z. Šimėnaitė, Ed.). Vilnius: Tautodailė.

Shimenaĭte, Z., & Zabarskaĭte, Ĭ. (2011). Leksikograficheskie istochniki bol’shogo Slovaria litovskogo iazyka i Al’bertina. In Kul‘turnoe nasledie Vostochnoĭ Prusii 1 (pp. 46–67). Kaliningrad: Baltiĭskiĭ federal’nyĭ universitet imeni Immanuila Kanta, Institut litovskogo iazyka.

Shymenaĭtė, Z. (2007). Leksikahrafichnyia krynitsy vialikaha „Sloŭnika litoŭskaĭ movy”. In L. V. Rychkova & V. L. Voronovich (Eds.), Slovo i slovar‘. Vocabulum et vocabularium: Sbornik nauchnykh trudov po leksikografii (pp. 23–24). Grodno: Grodnenskiĭ Gosudarstvennyĭ Universitet im. I. Kupaly.

Šimėnaitė, Z. (1980). Žvilgsnis į „Pakeltos velėnos“ frazeologizmų vertimus. In E. Matuzevičius, & A. Valionis (Eds.), Meninio vertimo problemos (pp. 183–199). Vilnius: Vaga.

Šimėnaitė, Z. (1995). Daiktavardžio širdis dariniai. Lietuvių kalbotyros klausimai, 35, 148–168.

Šimėnaitė, Z. (1997). Daiktavardžio širdis semantika. Lietuvių kalbotyros klausimai, 37, 62–87.

Šimėnaitė, Z. (Ed.). (1998). Lietuvių kalbos frazeologija: 1956–1997: Literatūros rodyklė. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Šimėnaitė, Z. (Prep.). (1999). Sofija Kėzytė: Bibliografija. (K. Morkūnas, Ed.). Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Šimėnaitė, Z. (Prep.). (2000). Kazys Pakalka: Bibliografija. (A. Sabaliauskas, Ed.). Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Šimėnaitė, Z. (2003). Frazeologizmų su daiktavardžių širdis semantika. In P. U. Dini et al. (Eds.), Leksikografijos ir leksikologijos problemos (pp. 225–252). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Šimėnaitė, Z. (Prep.). (2007). Irena Ermanytė: Bibliografijos rodyklė. (G. Naktinienė, Ed.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Šimėnaitė, Z. (2008a). Jono Kruopo leksikografinė veikla. In Leksikologija ir terminologija, teorija, praktika, istorija: Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms (Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, 2008, balandžio 23–25 d., p. 56). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Šimėnaitė, Z. (Prep.). (2008b). Klementina Vosylytė: Bibliografijos rodyklė. (R. Petrokienė, Ed.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Šimėnaitė, Z. (2009). Antano Lyberio gyvenimas ir darbas – leksikografija (100-osioms gimimo metinėms). Kalbos kultūra, 82, 359–361.

Šimėnaitė, Z. (2010). Lietuvių ir lenkų leksikografijos sąrašas. In J. Mędelska, & Z. Sawaniewska-Mochowa (Eds.), Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego: Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy (pp. 158–167). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Omówienie w języku polskim Związki leksykografii litewskiej i polskiej przygotowała K. Rutkowska).

Šimėnaitė, Z. (Ed.). (2013a). Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas (Leksikografija ir leksikologija, 3).

Šimėnaitė, Z. (2013b). Skaitymai ir konferencija Konstantinui Sirvydui. Baltistica, 68(1), 389–390. http://dx.doi.org/10.15388/baltistica.48.1.2189

Šimėnaitė, Z., & Pupkis, A. (Eds.). (2008). Aldonas Pupkis: Bibliografijos rodyklė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Zabarskaitė, J., & Šimėnaitė, Z. (Eds.). (2002). Dvidešimt „Lietuvių kalbos žodyno“ tomų. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Zabarskaitė, J., & Šimėnaitė, Z. (2009). Moderniosios lietuvių leksikografijos pradininkas. In A. Lyberis, Leksikografijos teorija ir praktika (Z. Šimėnaitė, Ed.) (pp. 11–17). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
Copyright (c) 2016 Zofia Sawaniewska-Mochowa, Vilija Sakalauskienė

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/