DOI: https://doi.org/10.11649/abs.2019.006

O polskim dziedzictwie językowym i kulturowym we wsi Biełostok na Syberii

Sergiej Skorwid

Abstract


On the Polish language and cultural heritage in the village of Belostok in Siberia

The village of Belostok is known as one of originally Polish villages in Siberia. As it is today, only one woman in the village (from the oldest generation) still speaks dialectal Polish, and another one remembers Polish prayers. This article attempts to reconstruct the original sociolinguistic situation in the village, including the use of Polish at home, at church and at school. It is based on published documents and interviews with the two villagers recorded in 2016–2017.

 

O polskim dziedzictwie językowym i kulturowym we wsi Biełostok na Syberii

Wieś Biełostok (Białystok) na Syberii Zachodniej uważana jest za miejscowość pierwotnie polską. Obecnie tylko jedna osoba należąca do najstarszego pokolenia zachowuje znajomość języka polskiego w ustnej postaci gwarowej; druga, jej rówieśniczka, pamięta polskie teksty modlitw. Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji dawnej sytuacji socjolingwistycznej w tej wsi, włączając w to używanie języka polskiego w domu, w Kościele i w szkole, na podstawie opublikowanych dokumentów oraz rozmów z mieszkankami Biełostoku nagranymi w latach 2016–2017.


Keywords


Polish language and cultural islands in Siberia; North-eastern Borderland dialect; bilingualism; family vs. church language; markers of national identity in immigrant communities in the past and today

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Ananjewa, N. (2006). Zróżnicowanie pokoleniowe polskich gwar kresowych (wybrane zagadnienia). Gwary Dziś, 3, 93–98.

Anan′eva, N. (2013). Tipologiia pol′skikh govorov Sibiri i rezul′taty ikh kontaktov s russkim idiomom. In A. Moldovan & S. Tolstaia (Eds.), Slavianskoe iazykoznanie: XV Mezhdunarodnyĭ s′′ezd slavistov: Minsk, 2013 g.: Doklady rossiĭskoĭ delegatsii (pp. 467–478). Moskva: Indrik.

Khanevich, V. (1998). Sibirskiĭ Belostok: Sbornik dokumentov i materialov. Tomsk: Gart. Retrieved from http://nkvd.tomsk.ru/researches/publications/siberian_bialystok/

Masiarz, W. (1998). Migracja chłopów polskich na Syberię w końcu XIX i na początku XX wieku. In A. Kuczyński (Ed.), Syberia w historii i kulturze narodu polskiego (pp. 230–242). Wrocław: Wydawnictwo “Silesia” Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.
Copyright (c) 2019 Sergiej Skorwid

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/