DOI: https://doi.org/10.11649/abs.2011.019

Iwona Kabzińska, Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Zakład Wydawniczy Letter Quality, Warszawa 2009, ss. 228.

Ewa Wolnicz-Pawłowska

Full Text:

PDF (in Polish)


Copyright (c) 2015 Ewa Wolnicz-Pawłowska

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/