DOI: https://doi.org/10.11649/abs.2015.016

Исследование о русских Литвы: XX–XXI вв.

Елена [Jelena] Коницкая [Konickaja]

Abstract


Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė,
atmintis = Русские Литвы в XX–XXI вв.: история,
идентичность, память: straipsnių rinkinys/sudarė
Grigorijus Potašenko (ats. redaktorius), Pavel Lavrinec,
Andrius Marcinkevičius; redaktorių kolegija: vyriausiasis
redaktorius Vygintas Bronius Pšibilskis… [et. al.]. Вильнюс:
Издательство Вильнюсского университета, 2013, 404 с.

 

Review
The Research about Russians of Lithuania: 20th–21st centuries

The review presents a monograph published in Vilnius in 2013. The book under review is important for studies of history, cultural history, identity of the Russian ethnic group in Lithuania in the last 100 years. Articles written in Russian and Lithuanian by historians G. Potashenko, A. Marcinkevičius, literary critic P. Lavrinets, sociologist M. Freyute-Rakauskene provide detailed analysis of complex processes of formation of the modern ethnic group of Russian in Lithuania which is heterogeneous in historical memory, views, ideology, and, being the third largest ethnic group in Lithuania (almost 6%), plays a prominent role in today’s society.

 

Recenzja
Studia o Rosjanach Litwy: XX–XXI w.

Recenzja omawia wydaną w 2013 r. na Uniwersytecie Wileńskim monografię, ważną z punktu widzenia badań nad historią, historią kultury i tożsamością rosyjskiej grupy etnicznej na Litwie z perspektywy ostatnich stu lat. Napisane w języku rosyjskim oraz litewskim artykuły historyków G. Potaszenki, A. Marcinkevičiusa, literaturoznawcy P. Ławrinca, socjolożki M. Freyute-Rakauskene zawierają szczegółową analizę skomplikowanych procesów kształtowania się współczesnej, niejednorodnej pod względem pamięci historycznej i światopoglądu, ideologii rosyjskiej grupy etnicznej na Litwie. Będąc trzecią pod względem liczebności grupą etniczną Litwy (prawie 6%) odgrywa ona ważną rolę we współczesnym społeczeństwie litewskim.


Keywords


Russian ethnic group in Lithuania; Russian culture in Lithuania; collective memory and identity of the Russians in Lithuania

Full Text:

PDF (in Russian)

References


Frėjutė-Rakauskienė, M. (2013a). Rusų etninės grupės reprezentacija Lietuvos spaudoje. Negyjančios Antrojo pasaulinio karo žaizdos. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 351–386). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Frėjutė-Rakauskienė, M. (2013b). Rusų kolektyvinės atminties ir tapatumo konstravimas Lietuvos spaudoje rusų kalba. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 317–349). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Lavrinets, P. (2013a). Vozvrashchenie russkoĭ kul‘tury Litvy iz zabveniia. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 255–315). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Lavrinets, P. (2013b). Drevniaia Litva v russkoĭ literature mezhvoennogo perioda. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 53–70). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Lavrinets, P. (2013c). Konstruirovanie istoricheskoĭ identichnosti v sovetskoĭ russkoĭ literature Litvy. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pra¬džioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 231–252). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Marcinkevičius, A. (2013). Rusų tapatumo sovietmečio Lietuvoje konstravimas: politika, gyventojų surašymas ir istorinė atmintis. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 183–229). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Martsinkiavichius, A. (2013). Sotsial‘naia adaptatsiia i identichnost‘ russkogo naseleniia Litvy v 1918–1940 gg. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 23–52). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Potašenko, G. (2013). Rusai Lietuvoje 1944 m. liepą–1953 m.: Rusų migracijos ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės atmintis. In G. Potašenko, P. Lavrinec, & A. Marcinkevičius (Eds.), Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’] (pp. 73–182). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Potašenko, G., Lavrinec, P., & Marcinkevičius, A. (Eds.). (2013). Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis [Russkie Litvy v XX-nachale XXI vv.: istoriia, identichnost’, pamiat’]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
Copyright (c) 2015 Jelena Konickaja

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/