Vol 43 (2019)

Dziedzictwo językowe i kulturowe pogranicza bałtycko-słowiańskiego. KONTYNUACJA ― UTRATA ― ODZYSKIWANIE [The Linguistic and Cultural Heritage of the Baltic-Slavic Borderland. Continuity – Loss – Recovery]

Table of Contents

Artykuły [Articles]

Vaida Kamuntavičienė
1-22
Zofia Sawaniewska-Mochowa, Vilija Sakalauskienė
23-40
Danguolė Mikulėnienė, Aušra Pacevičiūtė
41-58
Justyna B. Walkowiak, Jowita Niewulis-Grablunas
59-80
Justyna B. Walkowiak
81-104
Marius Smetona, Irena Smetonienė
105-125
Frederik H. Bissinger
126-142
Ewa Dzięgiel
143-160
Helena Krasowska
161-175
Sergiej Skorwid
176-187

Źródła i materiały [Sources and Materials]

Sergiej Skorwid
188-205

Dyskusje, polemiki, artykuły przeglądowe [Discussions, Polemics, Review Articles]

Elena Fell
206-228

Recenzje [Reviews]

Krystyna Rutkowska
229-239
Anna Zielińska
240-247
Mirosław Jankowiak
248-256