Vol 44 (2020)

Języki pogranicza bałtycko-słowiańskiego na przełomie XX i XXI wieku. Teksty – odmiany – style – dyskursy [Languages in the Baltic-Slavic Borderland in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Texts – Varieties – Styles – Discourses]


Cover Page

Editors-in-Charge of the volume [Redaktorzy Prowadzący] 44/2020: Zofia Sawaniewska-Mochowa, Maksim Duszkin

Complete list of reviewers for the volume 44 [Lista recenzentów tomu 44]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

The publication of Volume 44 of Acta Baltico-Slavica was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland from the Fund for the Promotion of Culture. [Publikację tomu 44 czasopisma Acta Baltico-Slavica dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.]