Vol 44 (2020)

Języki pogranicza bałtycko-słowiańskiego na przełomie XX i XXI wieku. Teksty – odmiany – style – dyskursy [Languages in the Baltic-Slavic Borderland in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Texts – Varieties – Styles – Discourses]

Table of Contents

Artykuły: O językach na przełomie XX i XXI wieku [Articles: On Languages in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries]

Jolanta Mędelska, Marek Marszałek
1-25
Irena Masojć
26-42
Maciej Rak
43-64
Małgorzata Kasner
65-84
Damian Gocół
85-103

DODATEK. Artykuły: O językach, tekstach i słownictwie okresów wcześniejszych [APPENDIX. Articles: On Languages, Texts and Lexis of Earlier Periods]

Вероника [Veronika] Гирининкайте [Girininkaitė]
104-123
Anta Trumpa
124-141
Krzysztof Tomasz Witczak
142-167

Źródła i materiały [Sources and Materials]

Małgorzata Ostrówka, Ewa Golachowska, Liene Lieģeniece
168-237

Dyskusje, polemiki, artykuły przeglądowe [Discussions, Polemics, Review Articles]

Katarzyna Konczewska
238-262
Михал [Michał] Глушковски [Głuszkowski]
263-281
Maksim Duszkin
282-295

Recenzje [Reviews]

Zofia Sawaniewska-Mochowa
296-303
Michał Głuszkowski
304-311