Vol 38 (2014)


Cover Page

Editor-in-Charge of the volume [Redaktor Prowadząca] 38/2014: Małgorzata Ostrówka

Complete list of reviewers for the volume 38 [Lista recenzentów tomu 38]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski); Galina Kutyriowa-Czubala (Russian/rosyjski); Jacek Serwański (English/angielski).  

Co-publisher of the volume [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

This volume is financially supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education [Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]