Vol 35 (2011)


Cover Page
Language and stylistic editor [Redakcja językowa]: Joanna Pomorska

Co-publisher of the volume [Współwydawca]: Societas Scientiarum Varsaviensis [Towarzystwo Naukowe Warszawskie] 

This volume is financially supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education [Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]

 

This is an archived volume. It contains the metadata and abstracts of all articles and the full version only of those articles whose authors have approved publication in an electronic Open Access version under the Creative Commons Attribution 3.0 PL License. All articles are available via CEEOL (http://www.ceeol.com). [Tom archiwalny. Zawiera metadane oraz abstrakty wszystkich artykułów, natomiast pełne teksty tylko tych, których autorzy wyrazili zgodę na publikację tekstu w wersji elektronicznej, w wolnym dostępie, na licencji CC BY 3.0 PL. Pełny numer jest dostępny w bazie CEEOL (http://www.ceeol.com).]