Vol 35 (2011)

Table of Contents

Светлана Михайловна Прохорова (3.04.1939 – 16.07.2010)
Юлия [IUliia] Гурская [Hurskaia], Ольга/Вольга [Ol'ga/Vol'ha] Десюкевич/Дзесюкевіч [Desiukevich/Dzesiukevich]
9-12

Artykuły [Articles]

Michał Głuszkowski
13-27
Dorota Paśko-Koneczniak
29-36
Tamara Graczykowska
37-58
Magdalena Ziółkowska
59-70
Krystyna Rutkowska
71-80
Roman Roszko
81-90
Jolanta Mędelska, Marek Cieszkowski
91-108
Bogumił Ostrowski
109-129
Rolandas Kregždys
131-141
Юрий [IUriĭ] Тамбовцев [Tambovtsev]
143-157
Danuta Roszko
159-170
Iрына [Iryna] Міхеева [Mikheeva]
171-188
Irena Masojć
189-202
Danuta Roszko, Roman Roszko
203-213
Mirosław Jankowiak, Łukasz Grajewski
215-236
Małgorzata Ostrówka, Ewa Golachowska
237-263

Recenzje [Reviews]

Helmut Wilhelm Schaller, Geschichte der slawischen und baltischen Philologie an der Universität Königsberg, Symbolae Slavicae 28, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaft en, Frankfurt am Main 2009, ss. 193.
Tadeusz Lewaszkiewicz
265-270
Iwona Kabzińska, Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Zakład Wydawniczy Letter Quality, Warszawa 2009, ss. 228.
Ewa Wolnicz-Pawłowska
271-275
O koncepcji słownika pogranicza: Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. 2, Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (Słownik brasławski), red. nauk. Elżbieta Smułkowa, zespół autorski: Iryna Budźko, Olga Guszczewa, Helena Kazancewa, Elżbieta Smułkowa, konsultacja lituanistyczna Nijola Birgiel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
Anna Zielińska
277-283
Nad lekturą Archiwum Poleskiego Wiaczesława Werenicza. Prezentacja
Iryda Grek-Pabisowa
285-289

Kronika [Chronicle]

Sprawozdanie z konferencji „Dawne Inflanty Polskie: dziedzictwo i historia (Kraków, 18–19 listopada 2010)
Mirosław Jankowiak
291-293