Vol 37 (2013)

Table of Contents

Od Redakcji
Iryda Grek-Pabisowa
13-13
Сергей [Serheĭ] Витязь [Vitiaz'], Владимир [Vladīmīr] Голенков [Holenkov], Александр [Aleksandr] Гордей [Hordeĭ], Елена [Elena] Руденко [Rudenko]
15-17

Artykuły [Articles]

Leszek Bednarczuk
19-39
Elżbieta Koniusz
41-51
Юлия [IUliia] Гурская [Hurskaia]
53-63
Zofia Sawaniewska-Mochowa
65-83
Krystyna Szcześniak
85-98
Галина [Galina] Кутырёва-Чубаля [Kutyriowa-Czubala]
99-119
Maria Teresa Lizisowa
121-139
Virginija Vasiliauskienė
141-150
Selim Chazbijewicz
151-163
Urszula Wróblewska
165-178
Joanna Kulwicka-Kamińska
179-192
Dżemila Smajkiewicz-Murman
193-210
Irena Maryniakowa
211-220
Ирина [Irina] Поздеева [Pozdeeva]
221-247
Zoja Jaroszewicz‑Pieresławcew
249-263
Michał Głuszkowski
265-275
Dorota Paśko‑Koneczniak
277-286
Natalia [Наталия, Nataliia] Ananiewa [Ананьева, Anan’eva]
287-298
Iryda Grek-Pabisowa
299-310
Вера [Vera] Астрэйка [Astrėĭka]
311-322
Юлія [IUliia] Хвіланчук [Khvilanchuk]
323-331
Ірына [Iryna] Галуза [Haluza]
333-342
Вераніка [Veranika] Курцова [Kurtsova]
343-357
Halina Karaś
359-382
Jadwiga Kozłowska-Doda
383-406
Anna Żebrowska
407-418
Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
419-432
Iveta Rucka
433-448
Kristine Kunicka
449-458
Danguolė Mikulėnienė, Krystyna Rutkowska
459-471
Barbara Dwilewicz [Dvilevič]
473-482
Ines Ackermann
483-498
Ilga Jansone, Anna Stafecka
499-513
Jolanta Mędelska
515-526
Tamara Graczykowska
527-541
Joanna Joachimiak-Prażanowska
543-563
Małgorzata Ostrówka
565-574
Jolanta Klimek
575-584
Ольга [Olga] Ягинцева [Jagintseva]
585-591
Наталия [Natalija] Синдецкая [Sindetskaja]
593-599

Recenzje [Reviews]

Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. 1, Historia regionu, charakterystyka socjolingwistyczna, świadectwo mieszkańców, pod red. nauk. Elżbiety Smułkowej, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 659.
Anna Zielińska
601-612
Anna Zielińska
613-616
Beata Biesiadowska-Magdziarz
617-619

Kronika [Chronicle]

Tomasz Rawski, Katarzyna Roman
621-630