Complete list of reviewers for the volume 43 [Lista recenzentów tomu 43]

 • Prof. dr hab. (emerita) Zofia Abramowicz, Uniwersytet w Białymstoku [University of Bialystok], Białystok, Poland
 • Dr hab., prof. UW Nina Barszczewska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Prof. dr hab. Maria Biolik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [University of Warmia and Mazury in Olsztyn], Olsztyn, Poland
 • Dr Nijola Birgiel, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Akad. prof. dr. Grasilda Blažienė, Lietuvių kalbos institutas [Institute of the Lithuanian Language], Vilnius, Lithuania
 • Prof. dr hab. Feliks Czyżewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [Maria Curie-Skłodowska University in Lublin], Lublin, Poland
 • Dr. Barbara Dvilevič, Lietuvos edukologijos universitetas [Lithuanian University of Educational Sciences], Vilnius, Lithuania
 • Dr hab., prof. UMK Stefan Grzybowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [Nicolaus Copernicus University in Toruń], Toruń, Poland
 • Prof. Dr. Björn Hansen, Universität Regensburg [University of Regensburg], Regensburg, Germany
 • Dr Beata Kalęba, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Д.ф.н., проф. [D.f.n., prof.] Євгенія [IEvheniia] Карпіловська [Karpilovs’ka], Інститут української мови Національної академії наук України [Institute for Ukrainian Language, National Academy of Sciences of Ukraine], Київ [Kiev], Ukraine
 • K.ф.н., проф. [K.f.n., prof.] Алла [Alla] Кравчук [Kravchuk], Львівський національний університет імені Івана Франка [Ivan Franko National University of Lviv], Львів [Lviv], Ukraine
 • Dr. Asta Leskauskaitė, Lietuvių kalbos institutas [Institute of the Lithuanian Language], Vilnius, Lithuania
 • Dr hab., prof. UKW Marek Marszałek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz], Bydgoszcz, Poland
 • Dr. Irena Masojć, Vytauto Didžiojo universitetas [Vytautas Magnus University], Kaunas, Lithuania
 • Dr. Olga Mastianica-Stankiewicz, Lietuvos istorijos institutas [Lithuanian Institute of History], Vilnius, Lithuania
 • Prof. dr hab. Jolanta Mędelska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz], Bydgoszcz, Poland
 • Prof. dr. Jurgis Pakerys, Vilniaus universitetas [Vilnius University], Vilnius, Lithuania
 • Dr hab. Maciej Rak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Prof. dr. Meilutė Ramonienė, Vilniaus universitetas [Vilnius University], Vilnius, Lithuania
 • Dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Prof. dr hab. Anna Tyrpa, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk [Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences], Kraków [Cracow], Poland
 • Prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk [Jagiellonian University in Kraków; Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences], Kraków [Cracow], Poland
 • Dr hab., prof. UAM Tomasz Wicherkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland