Complete list of reviewers for the volume 44 [Lista recenzentów tomu 44]

 • Dr hab., prof. UW Nina Barszczewska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Prof. dr hab. (emeritus) Leszek Bednarczuk, Akademia Polonijna [Polonia University], Częstochowa, Poland
 • Dr Nijola Birgiel, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Prof. dr. Grasilda Blažienė, Lietuvių kalbos institutas [Institute of the Lithuanian Language], Vilnius, Lithuania
 • Prof. dr hab. Wojciech Chlebda, Uniwersytet Opolski [Opole University], Opole, Poland
 • Prof. dr hab. (emeritus) Feliks Czyżewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [Maria Curie-Skłodowska University], Lublin, Poland
 • Doc. dr. Dalia Čiočytė, Vilniaus Universitetas [Vilnius University], Vilnius, Lithuania
 • Dr. Barbara Dvilevič, Vytauto Didžiojo universitetas [Vytautas Magnus University], Kaunas, Lithuania
 • Dr hab., prof. inst. Ewa Dzięgiel, Instytut Języka Polskiego PAN [Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Dr Kinga Geben, Vilniaus Universitetas [Vilnius University], Vilnius, Lithuania
 • Dr hab., prof. ucz. Tamara Graczykowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz], Bydgoszcz, Poland
 • Dr Mirosław Jankowiak, Slovanský ústav Akademie věd České republiky [Institute of Slavonic Studies, Czech Academy of Sciences], Praha [Prague], Czech Republic
 • PhD Santeri Junttila, Universität Greifswald [University of Greifswald], Greifswald, Germany
 • Dr hab. Beata Kalęba, Uniwersytet Jagielloński [Jagiellonian University], Kraków [Cracow], Poland
 • Doc. dr. Jelena Konickaja, Vilniaus universitetas [Vilnius University], Vilnius, Lithuania
 • Dr Monika Kresa, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza [Adam Mickiewicz University], Poznań, Poland
 • Prof. dr hab. (emerita) Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Prof. dr hab. (emeritus) Władysław T. Miodunka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Dr. Nadiežda Morozova, Lietuvių kalbos institutas [Institute of the Lithuanian Language], Vilnius, Lithuania
 • Prof. dr hab. Nicole Nau, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza [Adam Mickiewicz University], Poznań, Poland
 • Dr Justyna Prusinowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Kazimierz Sikora, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Prof. habil. dr. Sergejus Temčinas, Lietuvių kalbos institutas [Institute of Lithuanian Language], Vilnius, Lithuania
 • Prof. dr hab. Anna Tyrpa, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk [Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences], Kraków [Cracow]
 • Prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk [Jagiellonian University in Kraków; Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences], Kraków [Cracow], Poland