Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 42 (2018): Bałtyckie i słowiańskie konteksty (nie)pamięci [The Baltic and Slavic contexts of (non-)memory] A challenge to collective memory: Yitskhok Rudashevski’s "Diary of the Vilna Ghetto" Abstract   PDF (in English)
Mindaugas Kvietkauskas
 
Vol 41 (2017): Polska – Litwa – Białoruś. Historia, która dzieli i łączy [Poland – Lithuania – Belarus: History which Divides and Unites] A missing chain? On the sociolinguistics of the Grand Duchy of Lithuania Abstract   PDF (in English)
Andrii Danylenko
 
Vol 39 (2015): Pogranicza i kontakty językowe na obszarze bałtycko-słowiańskim Akcentuacja zapożyczonych leksemów czasownikowych w gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim Abstract   PDF (in Polish)
Dorota Angelika Paśko-Koneczniak
 
Vol 35 (2011) Analiza semantyczna przewisk staroobrzędowców z okolic Augustowa i Suwałk Abstract   PDF (in Polish)
Magdalena Ziółkowska
 
Vol 38 (2014) Andreas Fülberth, „Riga. Kleine Geschichte der Stadt”. Ciekawy przewodnik nie tylko po Rydze, ale także po historii Łotwy Abstract   PDF (in Polish)
Tomasz Kamil Otocki
 
Vol 38 (2014) Anna Engelking, "Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku". Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Abstract   PDF (in Polish)
Ewa Golachowska
 
Vol 37 (2013) Antropologiczna orientacja słowa 'prawo' w twórczości Adama Mickiewicza Abstract   PDF (IN POLISH)
Maria Teresa Lizisowa
 
Vol 34 (2010) Atlas of the Baltic languages: from idea to pilot project Abstract   PDF in English
Anna Stafecka
 
Vol 37 (2013) Atlas of the Baltic languages: plant names of Slavonic origin Abstract   PDF (IN ENGLISH)
Ilga Jansone, Anna Stafecka
 
Vol 37 (2013) Atrybutywne nominacje Boga: 'jeden', 'jedyny' w polskich przekładach Biblii i Koranu Abstract   PDF (IN POLISH)
Joanna Kulwicka-Kamińska
 
Vol 34 (2010) Baltu valodu atlans. Prospekts (Baltų kalbų atlasas. Atlas of the Baltic languages), Rīga–Vilnius 2009, ss. 183. Details   PDF in Polish
Dorota Krystyna Rembiszewska
 
Vol 39 (2015): Pogranicza i kontakty językowe na obszarze bałtycko-słowiańskim Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora, red. D. Mikulėnienė, A. Stafecka, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Latvijas universitātes Latviešu valodas institūts, 2013, 568 ss. Abstract   PDF (in Polish)
Mirosław Jankowiak
 
Vol 37 (2013) Benita Laumane, "Jūra latviešu valodā un folklorā: etnolingvistiskais aspekts" (Morze w języku i folklorze łotewskim: aspekt etnolingwistyczny),Liepājas Universitāte Kurzemes Humanitārais Institūts, Liepāja 2013, ss. 403. Abstract   PDF (IN POLISH)
Beata Biesiadowska-Magdziarz
 
Vol 38 (2014) Białoruskie elementy językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim Abstract   PDF (in Polish)
Dorota Angelika Paśko-Koneczniak
 
Vol 38 (2014) Biografia nieobecna. Wokół życia i twórczości Ireneusza Plater-Zyberka Abstract   PDF (in Polish)
Robert Zawisza
 
Vol 35 (2011) Bobrujszczyzna – ojczyzna Floriana Czarnyszewicza wczoraj i dziś (raport z badań terenowych) Abstract   PDF (in Polish)
Małgorzata Ostrówka, Ewa Golachowska
 
Vol 37 (2013) Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. 1, Historia regionu, charakterystyka socjolingwistyczna, świadectwo mieszkańców, pod red. nauk. Elżbiety Smułkowej, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 659. Details   PDF (IN POLISH)
Anna Zielińska
 
Vol 37 (2013) Cechy polszczyzny północnokresowej utrwalone w poezji Feliksa Mieszczańskiego ze wsi Kadysz na Białorusi Abstract
Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
 
Vol 39 (2015): Pogranicza i kontakty językowe na obszarze bałtycko-słowiańskim Color Names in "Kreewu-latweeschu-wahzu wardnice" (Eng. "Russian-Latvian-German Dictionary") (1872) by K. Valdemārs Abstract   PDF (in English)
Anitra Roze
 
Vol 40 (2016): Pogranicze bałtycko-słowiańskie w aspekcie leksykalnym i leksykograficznym Current State of Terminology in Lithuania: Scientific Research, Management and Education Abstract   PDF (in English)
Albina Auksoriūtė
 
Vol 44 (2020): Języki pogranicza bałtycko-słowiańskiego na przełomie XX i XXI wieku. Teksty – odmiany – style – dyskursy [Languages in the Baltic-Slavic Borderland in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Texts – Varieties – Styles – Discourses] Czasopismo „Acta Baltico-Slavica”: ponad pół wieku badań nad pograniczem bałtycko-słowiańskim Abstract   PDF (in Polish)
Maksim Duszkin
 
Vol 39 (2015): Pogranicza i kontakty językowe na obszarze bałtycko-słowiańskim Cлaвянизмы в литoвcкиx диaлeктныx cлoвapяx Abstract   PDF (in Russian)
Вилия [Vilija] Сакалаускене [Sakalauskienė]
 
Vol 36 (2012) Dawna leksyka Ciechanowca i okolicznych wsi Abstract   PDF (in Polish)
Irena Maryniakowa
 
Vol 38 (2014) Deprefiksacja czasownikowa w języku litewskim Abstract   PDF (in Polish)
Norbert Ireneusz Ostrowski
 
Vol 40 (2016): Pogranicze bałtycko-słowiańskie w aspekcie leksykalnym i leksykograficznym Dr Zita Virginija Šimėnaitė (1950–2016) Abstract   PDF (in Polish)
Zofia Sawaniewska-Mochowa, Vilija Sakalauskienė
 
1 - 25 of 245 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>