People [Ludzie]

Complete List of Reviewers [Spis wszystkich recenzentów]

Dr Jacek Bieliński, Collegium Civitas, Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Magdalena Bogusławska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa, Poland

Dr hab. Anna Cychnerska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika [Nicolaus Copernicus University], Toruń, Poland

Dr Marzena Cypryańska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny [SWPS University of Social Sciences and Humanities], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Katarzyna Czeczot, Instytut Badań Literackich PAN [Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Mirosław Filiciak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej [University of Social Sciences and Humanities], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Piotr Filipkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk [Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Michał Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika [Nicolaus Copernicus University], Toruń, Poland

Dr hab. (emerita) Elżbieta Janus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego [Cardinal Stefan Wyszyński University], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Violetta Jaros, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie [Jan Długosz University of Częstochowa], Częstochowa, Poland

Dr hab., prof. ALK Stanisław Jedrzejewski, Akademia Leona Koźmińskiego [Kozminski University], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Agnieszka Karpowicz, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Jelena Konickaja, Vilniaus universitetas [Vilnius University], Vilnius, Lithuania

Dr Krzysztof Krejtz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej [University of Social Sciences and Humanities], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab., prof. SWPS Kazimierz Krzysztofek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny [SWPS University of Social Sciences and Humanities], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Robert Kulmiński, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Piotr Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej [Maria Grzegorzewska University], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Olga Linkiewicz, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk [Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Magdalena Lubańska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Prof. Dr. Magdalena Marszałek, Potsdam Universität [University of Potsdam], Potsdam, Germany

Dr hab., prof. Collegium Civitas Stanisław Mocek, Collegium Civitas, Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Piotr Morawski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Prof. Koji Morita, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo, Japan

Dr hab. Marcin Napiórkowski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Marta Nowosad-Bakalarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [Maria Curie-Skłodowska University], Lublin, Poland

PhDr., PhD Jaroslav Otčenášek, Etnologický ústav AV ČR [Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences], Praha [Prague], Czech Republic

Dr hab. Barbara Pasamonik, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej [Maria Grzegorzewska University], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Igor Piotrowski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Maciej Ptaszyński, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk [Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Д-р [D-r] Oльга [Ol’ga] Ротмистрова [Rotmistrova], Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева [Military Academy of the Material and Technical Maintenance Named by General of the Army A.V. Khrulev], Санкт-Петербург [Saint-Petersburg], Russian Federation

Dr Krystyna Rutkowska, Vilniaus universitetas [Vilnius University], Vilnius, Lithuania

Dr Justyna Straczuk, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk [Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Karolina Szymaniak, Żydowski Instytut Historyczny [Jewish Historical Institute], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Piotr Tafiłowski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Marek Troszyński, Collegium Civitas, Warszawa [Warsaw], Poland

Doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Slovanský ústav AV ČR [Institute of Slavic Studies, Czech Academy of Sciences], Praha [Prague], Czech Republic

Dr Tomasz Wicherkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza [Adam Mickiewicz University], Poznań, Poland

Dr Izabela Winiarska-Górska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr. habil. Sonja Wölke, Serbski Institut/Sorbisches Institut [Sorbian Institute], Bautzen/Budyšin [Bautzen], Germany

Dr hab. Anna Zalewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [Maria Curie-Skłodowska University], Lublin, Poland

Dr Piotr Zańko, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Iwona Zielińska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej [Maria Grzegorzewska University], Warszawa [Warsaw], Poland