People [Ludzie]

Complete List of Reviewers [Spis wszystkich recenzentów]

Dr Olga Barbasiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland

Dr hab. Monika Bednarczuk, Uniwersytet w Białymstoku [University of Bialystok], Białystok, Poland

Dr Joanna Bednarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland

Dr Jacek Bieliński, Collegium Civitas, Warszawa [Warsaw], Poland

Doc. PhDr., CSc. Irena Bogoczová, Ostravská univerzita [University of Ostrava], Ostrava, Czech Republic

Dr hab. Magdalena Bogusławska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Robert Borges, Uppsala Universitet [Uppsala University], Uppsala, Sweden

Mgr., PhD. Magdalena Bystrzak, Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied [Institute of Slovak Literature, Slovak Academy of Sciences], Bratislava, Slovakia

Dr hab. Anna Cegieła, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Anna Cychnerska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika [Nicolaus Copernicus University], Toruń, Poland

Dr Marzena Cypryańska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny [SWPS University of Social Sciences and Humanities], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab., prof. UO Joanna Czaplińska, Uniwersytet Opolski [University of Opole], Opole, Poland

Dr Katarzyna Czeczot, Instytut Badań Literackich PAN [Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Robert Czyżykowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland

Dr Maciej Duda, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim [Jacob of Paradies University], Gorzów Wielkopolski, Poland

Dr Maciej Falski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Mirosław Filiciak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej [University of Social Sciences and Humanities], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Piotr Filipkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk [Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Marcin Filipowicz, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Piotr Forecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland

Mgr., PhD. Anna Gálisová, Univerzita Mateja Bela [Matej Bel University], Banská Bystrica, Slovakia

Dr hab., prof. SWPS Barbara Giza, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny [SWPS University of Social Sciences and Humanities], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab., prof. UMK Michał Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [Nicolaus Copernicus University in Toruń], Toruń, Poland

Dr Mateusz Grochowski, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht [Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences; Max Planck Institute for Comparative and International Private Law], Warszawa [Warsaw] – Hamburg, Poland

Prof. Dr. Björn Hansen, Universität Regensburg [University of Regensburg], Regensburg [Ratisbon], Germany

Dr Agnieszka Haska, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk [Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Elena Janchuk, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. (emerita) Elżbieta Janus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego [Cardinal Stefan Wyszyński University], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Violetta Jaros, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie [Jan Długosz University of Częstochowa], Częstochowa, Poland

Dr hab., prof. ALK Stanisław Jedrzejewski, Akademia Leona Koźmińskiego [Kozminski University], Warszawa [Warsaw], Poland

Prof. dr hab. Joanna Jurewicz, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Magdalena Kamińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland

Mgr., Ph.D. Roman Kanda, Ústav pro českou literaturu, Akademie věd České republiky [Institute of Czech Literature, Academy of Sciences of the Czech Republic], Praha [Prague], Czech Republic

Dr hab. Agnieszka Karpowicz, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Anastasia Kayiatos, University of California, Berkeley, United States

Dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Anna Kobylińska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Doc. dr. Jelena Konickaja, Vilniaus universitetas [Vilnius University], Vilnius, Lithuania

Dr hab. Michał Kozłowski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Krzysztof Krejtz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej [University of Social Sciences and Humanities], Warszawa [Warsaw], Poland

Doc. Dagmar Kročanová, Univerzita Komenského w Bratislave [Comenius University in Bratislava], Bratislava, Slovakia

Dr Joanna Królak, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Bartłomiej Krupa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk [Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab., prof. SWPS Kazimierz Krzysztofek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny [SWPS University of Social Sciences and Humanities], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Robert Kulmiński, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Piotr Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej [Maria Grzegorzewska University], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Tomasz Kwoka, Uniwersytet Jagielloński [Jagiellonian University], Kraków [Cracow], Poland

Dr Olga Linkiewicz, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk [Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Wojciech Lipiński, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Magdalena Lubańska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Maria Małanicz-Przybylska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Mgr., PhD. Juraj Marušiak, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied [Institute of Political Sciences, Slovak Academy of Sciences], Bratislava, Slovakia

Mgr., Ph.D. Jan Matonoha, Ústav pro českou literaturu, Akademie věd České republiky [Institute of Czech Literature, Academy of Sciences of the Czech Republic], Praha [Prague], Czech Republic

Prof. Dr. Magdalena Marszałek, Potsdam Universität [University of Potsdam], Potsdam, Germany

Mgr., Ph.D. Lucie Merhautová, Masarykův ústav, Akademie věd České republiky [Masaryk Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic], Praha [Prague], Czech Republic

Dr Kamila Miłkowska-Samuł, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny [SWPS University of Social Sciences and Humanities], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab., prof. Collegium Civitas Stanisław Mocek, Collegium Civitas, Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Ewa Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Alina Molisak, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Piotr Morawski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Prof. Koji Morita, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo, Japan

Dr hab. Andriej Moskwin, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Marcin Napiórkowski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Katarzyna Narkowicz, University of Gloucestershire, Cheltenham, United Kingdom

Dr hab., prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [Maria Curie-Skłodowska University in Lublin], Lublin, Poland

Dr Monika Nowakowska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Marta Nowosad-Bakalarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [Maria Curie-Skłodowska University], Lublin, Poland

Dr. sc. Orlanda Obad, Institut za Etnologiju i Folkloristiku [Institute of Ethnology and Folklore Studies], Zagreb, Croatia

PhDr., PhD Jaroslav Otčenášek, Etnologický ústav AV ČR [Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences], Praha [Prague], Czech Republic

Dr Weronika Parfianowicz, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Barbara Pasamonik, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej [Maria Grzegorzewska University], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Mikołaj Pawlak, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Joanna Piotrowska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Igor Piotrowski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Laura Polkowska, Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie [Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Maciej Ptaszyński, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk [Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Д-р [D-r] Oльга [Ol’ga] Ротмистрова [Rotmistrova], Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева [Military Academy of the Material and Technical Maintenance Named by General of the Army A.V. Khrulev], Санкт-Петербург [Saint-Petersburg], Russian Federation

Dr Grażyna Różańska, Akademia Pomorska w Słupsku [Pomeranian University in Słupsk], Słupsk, Poland

Prof. dr. Krystyna Rutkovska, Vilniaus universitetas [Vilnius University], Vilnius, Lithuania

PhDr., Ph .D. Ondřej Sládek, Ústav pro českou literaturu, Akademie věd České republiky [Institute of Czech Literature, Academy of Sciences of the Czech Republic], Praha [Prague], Czech Republic

Doc. dr Dalibor Sokolović, Univerzita Karlova [Charles University], Praha [Prague], Czech Republic

Dr Łukasz Sommer, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [Pedagogical University of Cracow], Kraków [Cracow], Poland

Dr Katrin Stoll, Friedrich-Schiller-Universität [Friedrich Schiller University], Jena, Germany

Dr Justyna Straczuk, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk [Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Justyna Struzik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland

Dr hab. Joanna Szadura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [Maria Curie-Skłodowska University], Lublin, Poland

Dr Marianna Szczygielska, Central European University, Budapest, Hungary

Dr Karolina Szymaniak, Żydowski Instytut Historyczny [Jewish Historical Institute], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Krzysztof Świrek, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab. Piotr Tafiłowski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab., prof. UMCS Dariusz Tarasiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [Maria Curie-Skłodowska University in Lublin], Lublin, Poland

Dr Marek Troszyński, Collegium Civitas, Warszawa [Warsaw], Poland

Doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Slovanský ústav AV ČR [Institute of Slavic Studies, Czech Academy of Sciences], Praha [Prague], Czech Republic

Dr Katarzyna Waszczyńska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr hab., prof. UAM Tomasz Wicherkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza [Adam Mickiewicz University], Poznań, Poland

Dr Izabela Winiarska-Górska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr. habil. Sonja Wölke, Serbski Institut/Sorbisches Institut [Sorbian Institute], Bautzen/Budyšin [Bautzen], Germany

Dr hab. Anna Zalewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [Maria Curie-Skłodowska University], Lublin, Poland

Dr Piotr Zańko, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Dr Iwona Zielińska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej [Maria Grzegorzewska University], Warszawa [Warsaw], Poland