Editorial Team [Zespół redakcyjny]

Editor-in-Chief [Redaktor Naczelny]

 1. Dr Maciej Mętrak, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Editorial Secretary [Sekretarz Redakcji]

 1. Dr Anna Gnot, Ústav pro českou literaturu AV ČR [Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences], Praha [Prague], Czech Republic

Members [Członkowie Redakcji]

 1. Dr Karolina Ćwiek-Rogalska, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 2. Mgr Angelika Kosieradzka, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW [Institute of Western and Southern Slavic Studies, University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 3. Dr Dorota Dobrzyńska, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Scientific Board [Rada Naukowa]

 1. Dr hab., prof. IS PAN Ewa Golachowska, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 2. Prof. (emeritus) Jean Kudela, Institut National des Langues et Civilisations Orientales [National Institute of Oriental Languages and Civilizations], Paris, France
 3. Dr Marta Rakoczy, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 4. Prof. PhDr., CSc. Leoš Šatava, Univerzita Karlova [Charles University], Praha [Prague], Czech Republic
 5. Πроф. [Prof.] Федор [Fёdor] Успенский [Uspenskiĭ], Российская академия наук [Russian Academy of Sciences], Mocква [Moscow], Russian Federation
 6. Prof. dr hab. Anna Zielińska, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 7. Dr hab. Paweł Żmudzki, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Journal Staff [Stali współpracownicy]

 1. Mgr Piotr Styk, English language and style editor [Redaktor językowy (język angielski)]