Journal History [Historia czasopisma]

Adeptus was founded at the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences in 2004, and initially served graduate students of the Institute. Piotr Głogowski was its creator and the first Editor-in-Chief. Mirosław Jankowiak Ph.D. was his successor at this post until 2011. Articles by postgraduate students of the Institute were published on the website of the Institute of Slavonic Studies, in the Adeptus: humanists online magazine section. In 2012, the journal was opened to researchers from outside the Institute and was converted into an online biannual publication, regularly presenting articles, reports from research, as well as news of events concerning postgraduate students and young researchers in the field of humanities. Editor-in-Chief became Nicole Dołowy-Rybińska Ph.D. with Anna Jawor Ph.D. as the Editorial Secretary. 

Pismo „Adeptus” zostało stworzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w 2004 roku na potrzeby doktorantów Instytutu. Pomysłodawcą i pierwszym redaktorem naczelnym „Adeptusa” był Piotr Głogowski. Jego następcą do roku 2011 był dr Mirosław Jankowiak. Artykuły doktorantów Instytutu publikowane były na stronie Instytutu Slawistyki PAN, w zakładce „Adeptus e-pismo humanistów”. W 2012 roku pismo zostało otwarte na badaczy spoza Instytutu i przekształcone w regularnie ukazujący się w sieci półrocznik publikujący artykuły, relacje z badań i informacje o wydarzeniach dotyczących doktorantów i młodych badaczy nauk humanistycznych. Redaktor Naczelną została wówczas dr Nicole Dołowy Rybińska, a Sekretarz Redakcji – dr Anna Jawor.

 

 

Personal changes since 2017 [Zmiany w składzie Zespołu redakcyjnego od 2017 r.]

Editorial Secretary [Sekretarz Redakcji]

Mgr Aneta Daszuta, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland  (2017–15.04.2019)

Members [Członkowie Redakcji]

  • Mgr Maciej Mętrak, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland (2017–15.04.2019)
  • Dr Jakub Banasiak, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland (15.04.2019–3.04.2020)
  • Dr Dorota Dobrzyńska, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland (since/od 15.04.2019)

 

 

Editorial Team 2012–2016 [Zespół redakcyjny 2012–2016]

Editor-in-Chief [Redaktor Naczelna]

Dr Nicole Dołowy-Rybińska, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Editorial Secretary [Sekretarz Redakcji]

Dr Anna Jawor, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Members [Członkowie Redakcji]

Dr Maksim Duszkin, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Scientific Board [Rada Naukowa]