Announcements

Incoming issues of “Adeptus” [Nadchodzące zeszyty „Adeptusa”]

 

We would like to announce themes of the incoming issues of Adeptus:

no. 18 (2/2021): Closely Watched Biographies – Call for Papers is closed.
Publication in partnership with the KARTA Center Foundation and Czech Literary Bibliography (Institute of Czech Literature, CAS).

no. 19 (1/2022): Minority identities: maintenance, transmission and revitalization – Please send your papers by January 15th 2022.

 

Uprzejmie informujemy, że kolejne numery „Adeptusa” będą obejmowały tematy:

numer 18 (2/2021): Biografie pod specjalnym nadzorem – Nabór tekstów zamknięty.
Publikacja pod patronatem Fundacji Ośrodka KARTA i Czeskiej Bibliografii Literackiej (Instytut Literatury Czeskiej Czeskiej Akademii Nauk).

numer 19 (1/2022): Mniejszościowe tożsamości: podtrzymywanie, przekaz i rewitalizacja – Nabór tekstów do 15 styczna 2022.

 
Posted: 2018-10-11
 
1 - 1 of 1 Items