Announcements

Incoming issues of “Adeptus” [Nadchodzące zeszyty „Adeptusa”]

 

We would like to announce themes of the incoming issues of “Adeptus”:

no. 17 (1/2021): Geniuses, aliens and dinosaurs. Unobvious associations between the sciences and the humanities – Call for Papers is closed.
Publication in partnership with the Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Karel Čapek Center for Values in Science and Technology and Zdeněk Burian Museum in Štramberk.

no. 18 (2/2021): Closely Watched Biographies – Please send your papers by the end of June 2021.
Publication in partnership with the KARTA Center Foundation and Czech Literary Bibliography (Institute of Czech Literature, CAS).

 

Uprzejmie informujemy, że kolejne numery „Adeptusa” będą obejmowały tematy:

numer 17 (1/2021): Geniusze, kosmici i dinozaury. Nieoczywiste związki nauk ścisłych i humanistycznych – Nabór tekstów zamknięty.
Publikacja pod patronatem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Centrum Badań nad Wartościami w Nauce i Technice im. Karela Čapka i Muzeum Zdeňka Buriana w Štramberku.

numer 18 (2/2021): Biografie pod specjalnym nadzorem – Nabór tekstów do 30 czerwca 2021.
Publikacja pod patronatem Fundacji Ośrodka KARTA i Czeskiej Bibliografii Literackiej (Instytut Literatury Czeskiej Czeskiej Akademii Nauk).

 
Posted: 2018-10-11
 
1 - 1 of 1 Items