Announcements

Call for submissions [Składanie prac]

 

The “Adeptus” Editorial Board accepts submissions to our future volumes continuously. We invite young scholars and human and social sciences researchers to submit texts to three section: “Articles”, “Research reports” and “Conference reports/Reviews/Events”.

[Redakcja „Adeptusa” przyjmuje teksty do kolejnych numerów w sposób ciągły. Zapraszamy młodych badaczy nauk humanistycznych i społecznych do przysyłania artykułów do trzech działów: „Artykuły”, „Relacje z badań” oraz „Wydarzenia/Recenzje/Omówienia”.]

 
Posted: 2014-03-04
 
1 - 1 of 1 Items