DOI: https://doi.org/10.11649/a.2016.012

Framing the Holocaust in popular knowledge: 3 articles about the Holocaust in English, Hebrew and Polish Wikipedia

Daniel Wolniewicz-Slomka

Abstract


Framing the Holocaust in popular knowledge: 3 articles about the Holocaust in English, Hebrew and Polish Wikipedia

The goal of this article is to examine how different events and phenomena related to the Second World War and the Holocaust are framed via Wikipedia articles written in Polish, Hebrew and English. Departing from the pillars of the theory of framing in mass media, the article conducts a content analysis of three articles, in three different languages. The articles under analysis are the following: “Auschwitz-Birkenau Camp”, “The Pogrom in Jedwabne”, and “Righteous Among the Nations”. The analysis will use the four roles of frames as categories, determined by Entman: definition of the problem/phenomenon, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. Analyzing how the articles fulfill each of the roles in the different languages, the research hypothesis is that the framing of the phenomena will differ between the versions, and each version will follow pillars of the collective memory of the Holocaust in its respective country. Findings, however, are not in complete compliance with this hypothesis.

 

Kształtowanie popularnej wiedzy o Holocauście na przykładzie trzech artykułów z polskiej, hebrajskiej i angielskiej Wikipedii

Celem artykułu jest zbadanie, jak przedstawiane są wybrane wydarzenia i zjawiska, związane z historią II wojny światowej oraz Holokaustem, w internetowej encyklopedii „Wikipedia” w różnych językach. Prezentowana analiza treści opiera się na teorii framingu w mass mediach i obejmuje trzy artykuły: „Auschwitz-Birkenau”, „Pogrom w Jedwabnem” oraz „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, opublikowane w językach polskim, angielskim oraz hebrajskim. W analizie wykorzystano cztery role „ram” (frames), sformułowane przez Entmana: definicja problemu/zjawiska, interpretacja przyczyn, ewaluacja moralna oraz propozycja rozwiązań. Autor, badając to, jak poszczególne artykuły wypełniają każdą z tych ról, stawia hipotezę, zgodnie z którą teksty przedstawiają ten sam temat w różny sposób, w zależności od podstaw pamięci zbiorowej w danym kraju. Wyniki badań jednak nie zawsze są zgodne z tą hipotezą.


Keywords


Holocaust; collective memory; content analysis; Wikipedia; Poland; Israel

Full Text:

PDF (in English)

References


Assmann, J., & Czaplicka, J. (1995). Collective memory and cultural identity. New German Critique, (65), 125–133. https://doi.org/10.2307/488538

Auron, Y. (1993). Jewish – Israeli identity. Bnei-Brak: Sifriat Poalim. (In Hebrew)

Banasik, B. L., & Pennebaker, J. W. (1997). On the creation and maintenance of collective memories: History as social psychology. In D. Paez, J. W. Pennebaker, & B. Rime (Eds.), Collective memory of political events: Social psychological perspectives (pp. 3–19). Mahwah: Laurence Erlbaum Associates.

Bar-Tal, D. (2007). Living with the conflict: A psychological-social analysis of the Jewish society in Israel. Jerusalem: Carmel.

Barthes, R. (2009). Mythologies. London: Vintage.

Elam, Y., & Gedi, N. (1996). Collective memory – what is it? History and Memory, 8(1).

Entman, R. M. (1993). Framing: Towards clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Friesel, E. (2008). On the myth of the connection between the Holocaust and the creation of Israel. Israel Affairs, 14(3), 446–466. https://doi.org/10.1080/13537120802127721

Goffman, E. (1986). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Lebanon: North-eastern University Press.

Halbwachs, M. (1969). Społeczne ramy pamięci. (M. Król, Tłum.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hsieh, H., & Shannon, S. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

List of Wikipedias. (n.d.). MetaWiki. Retrieved October 16, 2016, from http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias

Lowenthal, D. (1985). The past is a foreign country. Cambridge: Cambridge University Press.

Nora, P. (1989). Between memory and history: Les lieux de memoire. Representations, 26, 7–24. https://doi.org/10.2307/2928520

Orla-Bukowska, A. (2006). New threads on an old loom: National memory and social identity in postwar and post-communist Poland. In R. N. Lebow & W. Kansteiner (Eds.), The politics of memory in postwar Europe (pp. 177–209). Durham: Duke University Press.

Resnik, J. (2003). Sites of memory of the Holocaust: Shaping national memory in the education system in Israel. Nations and Nationalism, 9(2), 297–317. https://doi.org/10.11111469-8219.00087

Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. Journal of Communication, 49(1), 103–122. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x

Shils, E. (1981). Tradition. Chicago: University of Chicago Press.

Tzukerman, M. (2007). Between the private and the public being: Copying the memory of the Holocaust. In M. Naor (Ed.), Military, memory, and national identity (pp. 150–157). Jerusalem: Magnes. (In Hebrew)

Wikipedia: Introduction. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved October 16, 2016, from https://en.wikipedia. org/w/index.php?title=Wikipedia:Introduction&oldid=680454568
Copyright (c) 2016 Daniel Wolniewicz-Slomka

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/