DOI: https://doi.org/10.11649/a.1511

Oblicza wojny w kontekście teorii mediów Marshalla McLuhana

Kalina Kukiełko-Rogozińska, Krzysztof Tomanek

Abstract


Faces of war in the context of Marshall McLuhan's media theory

The article shows how Marshall McLuhan’s media theory is used to analyze photographs taken with an iPhone. The reflections were inspired by the blog of the Canadian photographer Rita Leistner, who participated in the media project aimed at familiarizing American soldiers’ families and friends with everyday life of the military contingent in Afghanistan. Leistner, for the first time in her career, used a smartphone instead of professional photographic equipment. Her decision was motivated by the need to edit photographs easily and publish them quickly on the Internet. The result of her work was a blog, titled Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan. To describe her photographs, Leistner uses selected concepts defined by McLuhan in the second half of the 20th century: probe, extension of man or figure-background dichotomy. In consequence, the technological face of war can be better understood by the viewers of the materials she prepared.

 

Oblicza wojny w kontekście teorii mediów Marshalla McLuhana

W artykule przedstawiono sposób wykorzystania teorii mediów Marshalla McLuhana do analizy zdjęć wykonanych iPhone’em. Inspiracją do tych rozważań jest blog kanadyjskiej fotografki Rity Leistner, uczestniczki projektu medialnego, którego celem było zapoznanie rodzin i przyjaciół amerykańskich żołnierzy z codziennym życiem wojskowego kontyngentu w Afganistanie. Leistner, po raz pierwszy w karierze, używała smartfonu zamiast profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Wynikało to z konieczności łatwego edytowania zdjęć i ich szybkiego umieszczania w internecie. Efektem tej pracy jest blog zatytułowany Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan. Aby opisać swoje fotografie, Leistner użyła bowiem wybranych koncepcji sformułowanych przez kanadyjskiego myśliciela w drugiej połowie XX wieku: sondy, przedłużenia człowieka czy dychotomii figura/tło. Dzięki temu zabiegowi odbiorcy jej fotografii mogą lepiej zrozumieć technologiczny i medialny wymiar wojny.


Keywords


Probes/iProbes; extensions of man; figure/ground; Marshall McLuhan; Rita Leistner

References


Hall, E. T. (1987). Bezgłośny język (R. Zimand & A. Skarbińska, Tłum.). Warszawa: PIW.

Jarecka, U. (2009). Nikczemny wojownik na słusznej wojnie. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Knosala, B. (2017). Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana: Filozoficzne konsekwencje zmian form komunikacji. Kraków: Universitas.

Kukiełko-Rogozińska, K. (2014). Między nauką a sztuką: Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana. Warszawa: NCK.

Kukiełko-Rogozińska, K., & Tomanek, K. (2017). Obrazy emocji – emocje świata: Fotografie wojenne Rity Leistner. Kultura Współczesna, 2017(2), 14–26.

Leistner, R. (2011, luty 2). Introduction – the process [Wpis na blogu]. Pobrano 18 lipca 2015, z http://appghanistan.reviewcanada.ca/post/12199358940/introduction-the-process

Leistner, R. (2012a, luty 9). iProbe 2_Body Armour [Wpis na blogu]. Pobrano 18 lipca 2015, z http://appghanistan.reviewcanada.ca/page/2

Leistner, R. (2012b, luty 16). iProbe 4_Figure / Ground [Wpis na blogu]. Pobrano 18 lipca 2015, z http://appghanistan.reviewcanada.ca/post/17712712390/iprobe-4figure-ground

Leistner, R. (2014). Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan. Bristol: intellect.

McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka (N. Szczucka, Tłum.). Warszawa: WNT.

McLuhan, M. (2017). Galaktyka Gutenberga: Tworzenie człowieka druku. Warszawa: NCK.

McLuhan, M., & Powers, B. R. (1989). The global village: Transformations in world life and media in the 21st century. New York, NY: Oxford University Press.

Molinaro, M., McLuhan, C., & Toye, W. (1987). Letters of Marshall McLuhan. Toronto: Oxford University Press.

Neill, S. D. (1993). Clarifying McLuhan: An assessment of process and product. Westport, CT: Greenwood Press.

North Atlantic Treaty Organization. (2015). Improvised explosive devices. Pobrano 18 lipca 2015, z http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_72809.htm

The quiet Americans: A history of military working dogs. (2000). Pobrano 18 lipca 2015, z http://www.uswardogs.org/PDF/History-of-MWD.pdf

Theall, D. F. (1971). Understanding McLuhan: The Medium in the rearview mirror. Montreal: McGill Queen's University.

Tomanek, K., & Kukiełko-Rogozińska K. (2016). Fotografie wojenne Rity Leistner: Transnarodowe medium w transnarodowym konflikcie. W K. Kopecka-Piech & K. Wasilewski (Red.), Lokalne-Narodowe-Transnarodowe: Rola mediów w kształtowaniu wspólnot (ss. 173–187). Gorzów Wielkopolski: „Polska w Świecie”.

What we do: Adapt and overcome. (b.d.). Pobrano 18 lipca 2015, z https://www.marines.com/what-we-do/adapt-and-overcome.html
Copyright (c) 2017 Kalina Kukiełko-Rogozińska, Krzysztof Tomanek

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/