DOI: https://doi.org/10.11649/a.1519

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – nowe perspektywy badawcze

Maria Czarkowska, Anna Gumkowska

Abstract


Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – new research perspectivesThe goal of this paper is to present the vast array of content that is emerging within social media platforms: Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest and analyze the ways in which they can be classified. This is a review of the available interdisciplinary methods and factors that should be taken into consideration when researching the genelogy of the texts that arise in the network. The Internet has changed the face of social communication. It has highlighted processes that were much less visible before. The challenge for researchers is to analyze the enormous amount of content and incorporate it into a classification system. Above all, statements made on social media platforms, such as Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest, require analysis. Previous attempts to systematize them did not correspond to the reality of the network. Research on the Internet genres and communication forms requires the use of relevant analytical tools and interdisciplinary approaches.

 

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – nowe perspektywy badawczeCelem publikacji jest zaprezentowanie ogromnej liczby różnorodnych treści, które powstają w ramach platform społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest, oraz analiza dostępnych sposobów ich klasyfikacji. Chodzi zatem o przegląd dostępnych interdyscyplinarnych metod i czynników, które warto brać pod uwagę przy badaniach genologicznych tekstów, które powstają w sieci. Internet zmienił oblicze społecznej komunikacji. Uwypuklił procesy, które do tej pory nie były tak widoczne. Wyzwaniem dla badaczy jest analiza ogromnej ilości treści i ujęcie ich w system klasyfikacji. Analizy wymagają przede wszystkim komunikaty powstające w ramach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest. Dotychczasowe próby systematyzacji nie odpowiadały realiom sieci. Badania form gatunkowo-komunikacyjnych internetu wymagają wykorzystywania przynależnych sieci narzędzi analitycznych oraz podejścia interdyscyplinarnego.


Keywords


genre; literary science; classification; communication competency; text; social media platforms

References


Alexa. (2017). How popular is nk.pl? Pobrano 5 października 2017, z https://www.alexa.com/siteinfo/nk.pl

Barton, D., & Hamilton, M. (1998). Local literacies: Reading and writing in one community. New York, NY: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203448885

Bolter, J. D., & Grusin, R. (2000). Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA: MIT Press.

Branny, E. (2007). Rozważania na temat genologii transmedialnej. Techsty, 3. Pobrano 5 października 2017, z http://www.techsty.art.pl/magazyn3/artykuly/branny01.html

Briggs, C., & Bauman, R. (2014). Gatunek, intertekstualność, władza. W G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, & P. Rodak (Red.), Communicare: Almanach Antropologiczny: T. 4. Twórczość słowna / literatura, performance, tekst (ss. 25–34). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Desjardins, J. (2017). What happens in an Internet minute in 2017? Pobrano 5 października 2017, z http://www.visualcapitalist.com/happens-internet-minute-2017/

Dobrzyńska, T. (1993). Tekst. W J. Bartmiński (Red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku (T. 2, ss. 283–304). Wrocław: Wydawnictwo UMCS.

Dobrzyńska, T. (2006). Genologia zintegrowana. Teksty Drugie, 2006(6), 71–75.

Drabikowska, M. (2008). Kulturowa teoria gatunku w ujęciu politypicznym na przykładzie literackiej i filmowej opowieści o Tess d’Urberville. W S. Antkowiak & A. Rubczak (Red.), Dzieło sztuki z perspektywy kulturowej: Metody, dyskursy, narracje (ss. 173–186). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Genette, G. (1992). Palimpsesty: Literatura drugiego stopnia (A. Milecki, Tłum.). W H. Markiewicz (Red.), Współczesna teoria badań literackich za granicą (T. 4, cz. 2, ss. 317–366). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Giltrow, J. (2001). Meta-Genre. W R. Coe, L. Lingard, & T. Teslenko (Red.), The rhetoric and ideology of genre: Strategies for stability and change (ss. 187–205). Cresskill, NJ: Hampton Press.

Głowiński, M. (1992). Poetyka wobec tekstów nieliterackich. W M. Głowiński (Red.), Poetyka i okolice (ss. 70–86). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grabiec, P. (2017). Internet mobilny właśnie zdetronizował w Polsce internet stacjonarny [Wpis na blogu]. Pobrano 5 października 2017, z http://www.spidersweb.pl/2017/07/post-pc-raportuke-2016.html

Gumkowska, A., Maryl, M. & Toczyski, P. (2009). Blog to… blog: Blogi oczyma blogerów: Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl. W D. Ulicka (Red.), Tekst(w)sieci: Tekst, język, gatunki (ss. 285–309). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Hupa, A., & Niżnik, W. (2016). Social Media 2016: Część 1. Trendy w korzystaniu. Pobrano z Ircenter. com. (Dostępny w wersji skróconej i omówionej na https://interaktywnie.com/biznes/newsy/social-media/facebook-instagram-Twitter-kim-sa-ich-uzytkownicy-i-czego-szukaja-254956)

Internet Live Stats. (2017). Internet users in the world. Pobrano 5 października 2017, z http://www.internetlivestats.com/internet-users/

Kuchta, M. (2017). Ilu użytkowników na świecie korzysta z mediów społecznościowych? Socialpress.pl. Pobrano 5 października 2017, z https://socialpress.pl/2017/02/ilu-uzytkownikowna-swiecie-korzysta-z-mediow-spolecznosciowych/

Majchrzyk, Ł. (2015). Co dzieje się w internecie w ciągu 1 minuty? Pobrano 5 października 2017, z https://mobirank.pl/2015/01/25/co-dzieje-sie-w-internecie-w-ciagu-1-minuty/

Pisarski, M. (2007). Alicja w Krainie Cyfrowych Mediów: W stronę genologii transmedialnej. Techsty, 3. Pobrano 5 października 2017, z http://www.techsty.art.pl/magazyn3/artykuly/pisarski05.html

Polskie Badania Internetu. (2017). Polscy internauci w sierpniu. Pobrano 5 października 2017, z http://pbi.org.pl/raporty/polscy-internauci-sierpniu-2017/

Porębski, M. (1986). Sztuka a informacja. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Ptaszek, G. (2007). Talk show jako gatunek rozmowy telewizyjnej (na przykładzie Rozmów w toku w Telewizji TVN). W M. Rajewski & K. Stępnik (Red.), Media Studies: Refleksje nad stanem współczesnym (ss. 191–202). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Rodak, P. (2014). Praktyki i gatunki piśmienne. W G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, & P. Rodak (Red.), Communicare: Almanach Antropologiczny: T. 4. Twórczość słowna / literatura, performance, tekst (ss. 70–81). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Santini, M. (2006). Interpreting genre evolution on the web: Preliminary results. Swedish Institute of Computer Science. Pobrano 5 października 2017, z http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.211.7356&rep=rep1&type=pdf

Santini, M. (2014). Spreading the Word about (Web)Genre research [Wpis na The WebGenre Blog]. Pobrano 5 października 2017, z http://www.forum.santini.se/2014/07/spreading-heword-about-webgenre-research/

SoTrender. (2017). Twitter Trends. Pobrano z https://www.sotrender.com/trends/Twitter/poland/201708

Szewczyk, Ł. (2017). Polski internet w sierpniu: Top 20 wydawców, domen i aplikacji mobilnych. Pobrano 5 października 2017, z https://media2.pl/internet/144887-Polski-internet-w-sierpniu.-Top-20-wydawcow-domen-i-aplikacji-mobilnych.html

Wirtualnemedia.pl. (2016). Twitter ma w Polsce dwa razy mniej odsłon niż NK.pl i Fotka, a dużo więcej niż Instagram, Google+, Pinterest i Ask.fm. Pobrano 5 października 2017, z http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/Twitter-ma-w-polsce-dwa-razy-mniej-odslon-niz-nk-pl-i-fotka-aduzo-wiecej-niz-instagram-google-pinterest-i-ask-fm

Wysłouch, S. (2005). Nowa genologia – rewizje i reinterpretacje. W M. Czermińska (Red.), Polonistyka w przebudowie (T. 1, ss. 97–113). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Zając, J. (2007). Motywacje, zachowania i poglądy autorów i czytelników blogów: Raport z badania polskiej blogosfery, Gemius, Blox.pl. Pobrano 5 października 2017, z http://pliki.gemius.pl/

Raporty/2008/2008_Gemius_Blox.pl_Badanie_blogosfery.pdf
Copyright (c) 2017 Maria Czarkowska, Anna Gumkowska

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/