DOI: https://doi.org/10.11649/a.2015.005

Ograniczenia w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie

Alicja Maria Maliszewska

Abstract


Obstacles on the path towards a civil society in Ukraine

This article centers on key difficulties that hamper the development of a civil society in independent Ukraine. A special emphasis is put on phenomena such as: lack of a homogeneous national identity, non-existence of the collective memory shared by all Ukraine citizens, the Soviet mentality, oligarchic structures, and failure to build social capital. The work is based on the scientific literature on a civil society in Ukraine.

 

Ograniczenia w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie

Celem artykułu jest próba przedstawienia przeszkód stojących na drodze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie po uzyskaniu przez nią niepodległości. Duży nacisk położony został na ukazanie takich zjawisk, jak: brak jednolitej tożsamości narodowej Ukraińców, nieistnienie jednej pamięci zbiorowej podzielanej przez wszystkich obywateli, mentalność sowiecka, oligarchiczna władza oraz niewypracowanie kapitału społecznego. Pracę przygotowano na podstawie literatury naukowej poświęconej kwestii społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.


Keywords


civil society; social identity; collective memory; the Orange Revolution; social trust

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Bokajło, W. & Dziubka, K. (2001). Społeczeństwo obywatelskie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bortnikow, W. (2010). Partycypacja społeczna na Ukrainie. W: A. Antoszewski, A. Kolodii, & K. Kowalczyk (Red.), Transformacja w Polsce i na Ukrainie (ss. 275–286). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Dzieduszycki, P. (2005). Majdan grozy i nadziei. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Figes, O. (2008). Szepty: Życie w stalinowskiej Rosji. Warszawa: Wydawnictwo Magnum.

Kokorski, W., & Kokorska, O. (2010). Elity w procesie transformacji na Ukrainie. W: A. Antoszewski i in. (Red.), Transformacja w Polsce i na Ukrainie (ss. 231–240). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Kolodii, A. (2010). Społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie. W: A. Antoszewski i in. (Red.), Transformacja w Polsce i na Ukrainie (ss. 301–313). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Kozłowski, K. (2011). Wpływ pomarańczowej rewolucji na system polityczny. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH Studia i Prace, ( 2(6)). Pobrano z http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/archiwum/Documents/KKozlowski6.pdf

Kublik, A. (2014, maj 13). Skandynawowie najbardziej ufni i najszczęśliwsi. Polska na dole rankingu zaufania. Gazeta Wyborcza.pl. Pobrano z http://wyborcza.pl1,76842,15949239,Skandynawowie_najbardziej_ufni_i_najszczesliwsi__Polska.html

Łysenko, O. (2007). Bariery w rozwoju organizacji pozarządowych na Ukrainie. W: Nowoczesność, ponowoczesność: Społeczeństwo obywatelskie w Europie środkowej i wschodniej (T. 2, ss. 166–169). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Matuszak, S. (2012). Demokracja oligarchiczna: wpływ grup biznesowych na ukraińską politykę. Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, (42). Pobrano z http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_42_pl_0.pdf

Nowak, J. (2011). Społeczne reguły pamiętania: antropologia pamięci zbiorowej. Kraków: NOMOS.

Portnow, P. (2009). „Wielka wojna ojczyźniana” w polityce pamięci Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.Res Publica Nowa, (7), 24–33.

Putnam, R. (1995). Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech.Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Rachwał, M. (2010). Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Riabczuk, M. (2005). Dwie Ukrainy. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej.

Riabczuk, M. (2014). Czternaste najgorsze miejsce. Herito, (15), 30–41.

Shils, E. (1994). Co to jest społeczeństwo obywatelskie? W: K. Michalski (Red.), Europa i społeczeństwo obywatelskie: Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków: Znak.

Stryjek, T. (2007). Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacja dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM.

Szacki, J. (1997), Wstęp: Powrót do idei społeczeństwa obywatelskiego. W: J. Szacki (Red.), Ani książę, kupiec: obywatel: Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Kraków: Znak.

Tumanova, T. (2012, grudzień 15). 12 lat temu startowała akcja „Ukraina bez Kuczmy”. Ukraiński Dziennik Narodowy. Pobrano z http://www.unn.com.ua/pl/news/1169980-12-rokiv-tomustartuvala-aktsiya-ukrayina-bez-kuchmi

Ukraїntsi baĭduzhi do aktyvnoї hromads’koї diial’nosti – opytuvannia. (2013, lipiec 17). Ukraїns’ka pravda. Pobrano z http://www.pravda.com.ua/news/2013/07/17/6994416/

Witkowska, M., & Wierzbicki, A. (2005). Społeczeństwo obywatelskie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Wnuk-Lipiński, E. (2005). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Scholar.

Wylegała, A. (2014). Przesiedlenia a pamięć. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Zybertowicz, A. (2014). Prof. Zybertowicz: Rewolucja i oligarchia. W sieci, (10). Pobrano z http://wpolityce.pl/polityka/187465-prof-zybertowicz-rewolucja-i-oligarchia-50-najbogatszycholigarchow-rosji-kontrolowalo-35-proc-pkb-na-ukrainie-poziom-ten-szacowano-na-85-proc
Copyright (c) 2015 Alicja Maria Maliszewska

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/