DOI: https://doi.org/10.11649/a.1674

You should/mustn’t be a mother: intersectionalities of gender and sexuality within non-heteronormative women families

Małgorzata Kot

Abstract


You should/mustn’t be a mother: intersectionalities of gender and sexuality within non-heteronormative women families

In this paper I aim to illustrate the intersectionality of sexuality and gender within non-heteronormative women families with usage of intersectionality framework from the classical text of K. Crenshaw Mapping the margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color, which analyzes the structural, political and representational intersectionalities. Taking into consideration the impossibility to embrace all identity constructs and intersections between them, I’m going to focus on two dimensions: gender and sexuality, which, as I will try to illustrate, are crucial for studying realities of inequalities faced by non-heteronormative women parents in Poland.

 

Powinnaś/Nie wolno ci być matką: intersekcjonalność gender i seksualności w rodzinach nieheteronormatywnych kobiet

Celem artykułu jest przedstawienie intersekcjonalności seksualności i gender w rodzinach nieheteronormatywnych kobiet w oparciu o metodologię klasycznego tekstu K. Crenshaw Mapping the margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color, w którym analizie poddana została intersekcjonalność strukturalna, polityczna i reprezentacyjna. Biorąc pod uwagę niemożność uchwycenia wszystkich konstruktów tożsamościowych i ich wzajemnych relacji, skupię się na dwóch aspektach: płci kulturowej i seksualności, które jak postaram się zobrazować, mają decydujący wpływ na nierówności napotykane przez nieheteronormatywne kobiety-rodziców w Polsce.


Keywords


intersectionality; non-heteronormative families; same-sex relationships; nonheteronormativity; nonheteronormative motherhood

Full Text:

PDF (in English)

References


Arcimowicz, K., Wasiak-Radoszewski, A., & Dębska, K. (2014). Polski dyskurs publiczny dotyczący rodzin z wyboru w latach 2003–2013. Studia Socjologiczne, 2014(4(215)), 79–111.

Butterfield, J., & Padavic, I. (2011). Study of mothers, fathers, and ''mathers'': Negotiating a lesbian co-parental identity. Gender & Society, 25(2), 176–196. https://doi.org/10.1177/0891243211399278

Campaign Against Homophobia. (2010). Tęczowe rodziny w Polsce: Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie. Retrieved April 10, 2018, from http://www.kph.org.pl/publikacje/raport2010_teczowe_rodziny.pdf

Centrum Badania Opinii Społecznej. (2017). Komunikat z badań: Nr 174/2017. Stosunek do osób o orientacji homoseksualnej i związków partnerskich. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej. Retrieved April 10, 2018, from http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_174_17.PDF

Cieśla, J. (2011, February 9). Szczęśliwy los Les. Polityka. Retrieved April 10, 2018, from http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1512670,1,rozmowa-z-lesbijkami-szczesliwymi-malzonkami.read

The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997. (1997). Retrieved April 10, 2018, from http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm

Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299. https://doi.org/10.2307/1229039

DiQuinzio, P. (1999). The impossibility of motherhood: Feminism, individualism and the problem of mothering. New York, NY: Routledge.

Dunne, G. (2000). Opting into motherhood: Lesbians blurring the boundaries and redefining the meaning of parenthood and kinship. London: LSE Gender Institute. Retrieved April 10, 2018, from http://www.lse.ac.uk/genderInstitute/pdf/optingmotherhood.pdf

Gabb, J. (2008). Researching intimacy in families. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230227668

Gąsior, M. (2014). Jacek Żalek: Lesbijki wychowujące dziecko to taka sama dysfunkcja, jak rodzic alkoholik. Retrieved April 10, 2018, from http://natemat.pl/101229,jacek-zalek-lesbijki-wychowujace-dziecko-to-taka-sama-patologia-jak-rodzic-alkoholik

Goldberg, A. E. (2007). Lesbian parents and their families: Complexity and intersectionality from a feminist perspective. In S. A. Lloyd (Ed.), Handbook of feminist family studies (pp. 108-121). London: SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781412982801.n9

Hequembourg, A. (2007). Lesbian motherhood: Stories of becoming. Binghamton, NY: Harrington Park Press.

Jamieson, L. (1998). Intimacy: Personal relationships in modern societies. Cambridge: Polity Press.

Justyńska, W. (2012). Jaka ulga być sobą. Replika, 2012(39).

Kim, R. (2012, July 9). Dwie kobiety, dziecko i szafa. Newsweek. Retrieved April 10, 2018, from http://polska.newsweek.pl/dwie-mamy--dziecko-i-szafa,93818,1,1.html

Majka-Rostek, D. (2014). Macierzyństwo lesbijek – wybrane konteksty społeczne. Studia Socjologiczne, 2014(4(215)), 59–76.

Mańkowska K., & Lipska, B. (2013, June 18). Cykl emigracyjny: Dlaczego wybrałyśmy Anglię? Newsweek. Retrieved April 10, 2018, from http://polska.newsweek.pl/cykl-emigracyjny--dlaczego-wybralysmy-anglie,105488,1,1.html

McCall, L. (2005). The complexity of intersectionality. Signs, 30(3), 1771–800. https://doi.org/10.1086/426800

Mizielińska, J., Abramowicz, M., & Stasińska, A. (2015). Families of choice in Poland: Family life of non-heterosexual people (K. Fordoński, Trans.). Warszawa: Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Mizielińska J., & Stasińska A. (2014). Prywatne jest polityczne: Strategie emancypacyjne rodzin z wyboru w Polsce: Studium wybranych przypadków. Studia Socjologiczne, 2014(4(215)), 111–141.

Morgan, D. H. J. (1996). Family connections: An introduction to family studies. Cambridge: Polity Press.

Pagenhart P. (2006). Confessions of a lesbian dad. In H. Aizley (Ed.), Confessions of the other mother (pp. 35–57). Boston, MA: Beacon Press.

Park, S. (2013). Mothering queerly, queering motherhood resisting monomaternalism in adoptive, lesbian, blended, and polygamous families. Albany, NY: State University of New York Press.

Rawsthorne, M. (2009). Just like other parents?: Supporting lesbian-parented families. Australian Social Work, 62(1), 45–60. https://doi.org/10.1080/03124070802626885

Rich, A. (1981). Compulsory heterosexuality and lesbian existence. London: Onlywomen Press.

Tęczowe rodziny. (n.d.). Retrieved from www.teczowerodziny.org

Thompson, J. (2002). Mommy queerest: Contemporary rhetorics of lesbian maternal identity. Amherst: University of Massachusetts Press.

Wall, M. (2011). Hearing the voices of lesbian women having children. Journal of GLBT Family Studies, 7(1–2), 93–108. https://doi.org/10.1080/1550428X.2011.537231

Weston, K. (1991). Families we choose lesbians, gays, kinship. New York, NY: Columbia University Press.

Wojciechowska, M. (2015). O działaniu w ramach konceptualnej niewidzialności: Przykład badań nad macierzyństwem jedno-płciowym w doświadczeniu matek niebiologicznych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 11(4), 114‒145.

Woollett, A. (1991). Having children: Accounts of childless women and women with reproductive problems. In A. Phoenix, A. Woollett , & E. Lloyd (Eds.), Motherhood: Meanings, practices and ideologies (pp. 47‒65). London: Sage.

Zapis stenograficzny (1138) Wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (141.) oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (165.) w dniu 10 lutego 2004 r. (Stenographic transcript from the joint session of the Commission on Social Policy and Health and the Commission on Legislation and Law and Order, no.165., on 10th February 2004.) (2004). Retrieved from http://ww2.senat.pl/k5/kom/kpsz/2004/141psz.htm

“Żyć, aby wierzyć i kochać”: Program nauczania religii dla liceum i technikum. (2013). Retrieved April 10, 2018, from https://www.jednosc.com.pl/images/katecheza/Program dla liceum i technikum nr AZ-4-01_12.pdf




Copyright (c) 2018 Małgorzata Kot

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/