DOI: https://doi.org/10.11649/a.2014.008

Sprawozdanie z konferencji Polyslav XVII (Kijów 11–14 września 2013 roku)

Mirosław Jankowiak

Abstract


Report of the conference Polyslav XVII (Kiev, 11–14 September 2013)

The paper is a conference report. Young Slavists meet each other every year at the Polyslav conference. The previous meeting took place in Kiev and was organized by the Institute of Philology of the Taras Shevchenko National University in Kiev (Department of the Modern Ukrainian Language). Young linguists from 11 countries presented 68 reports associated with Slavic languages. The reports were related to almost all areas of linguistics.

 

Sprawozdanie z konferencji Polyslav XVII (Kijów 11–14 września 2013 roku)

Tekst jest sprawozdaniem z konferencji. Młodzi slawiści co roku spotykają się na konferencji Polyslav. Ostatnia z nich została zorganizowana przez Instytut Filologii Państwowego Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki (Katedra Współczesnego Języka Ukraińskiego) w Kijowie. Młodzi slawiści z 11 krajów zaprezentowali 68 referatów opisujących języki słowiańskie. Referaty dotyczyły prawie wszystkich dziedzin językoznawstwa.


Keywords


conference report; Polyslav; Slavic studies; Slavic languages; young Slavists

Full Text:

PDF (in Polish)


Copyright (c) 2014 Mirosław Jankowiak

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/