DOI: https://doi.org/10.11649/a.2014.014

iSybislaw sprzymierzeńcem studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych

Marcin Fastyn

Abstract


iSybislaw is a Bibliographic Database for students, post-graduate students and researchers

In this paper the iSybislaw bibliographic database of World Slavic Linguistics publications is presented. The author demonstrates its vast potential as a research tool and citation source, concentrating on the possibilities of using all iSybislaw functions and options in university teaching and scientific research. The author points out that the database can be used not only by students and scientists of Slavic, Polish and Russian philology, but also, even if to a lesser extent, for philologies and linguistics of all languages.

 

iSybislaw sprzymierzeńcem studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych

W pracy prezentowana jest bibliograficzna baza danych publikacji z zakresu światowego językoznawstwa slawistycznego. Autor pokazuje jej olbrzymi potencjał jako źródła informacji i cytowań, koncentrując się na możliwościach wykorzystania wszystkich funkcji iSybislawa w nauczaniu uniwersyteckim i pracy naukowej. Zostało podkreślone, że baza danych iSybislaw może być użyteczna nie tylko dla studentów i naukowców zajmujących się slawistyką, polonistyką i rusycystyką, ale także, nawet jeśli w mniejszym stopniu, dla filologów wszystkich języków oraz językoznawców.


Keywords


iSybislaw; bibliographic database; Slavic Linguistics; didactics

Full Text:

PDF (in Polish)


Copyright (c) 2014 Marcin Fastyn

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/