Adeptus

“Adeptus” – journal of humanities, sets out to promote the achievements of young researchers. It presents peer-reviewed, original articles written by graduate students and novice Ph.D. graduates in humanities. The quality of the published articles is guaranteed by the Scientific Board, which consists of internationally recognised scientists representing various fields in the humanities, as well as by Polish and foreign reviewers recognised in the scientific community. Since 2017 every issues has a single theme, we encourage you to look for the themes in the section "Announcement".

The journal is included in the ranking list “B” of academic journals of the Polish Ministry of Science and Higher Education. Points awarded for publication: 6.

 

Pismo „Adeptus” służy promocji osiągnięć młodych badaczy. Publikuje recenzowane, oryginalne teksty przygotowane przez doktorantów i początkujących doktorów nauk humanistycznych. Międzynarodowa Rada Naukowa, której członkowie są uznanymi na świecie naukowcami reprezentującymi różne dziedziny nauk humanistycznych, jak i uznani w środowisku naukowym polscy i zagraniczni recenzenci, gwarantuje wysoki poziom publikowanych tekstów. Od 2017 roku kolejne numery pisma są tematyczne, zachęcamy do zapoznawania się z kolejnymi propozycjami tematów na podstronie „Announcement”.

Czasopismo figuruje w części „B” wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 6.

Announcements

 

Incoming issues of “Adeptus” [Nadchodzące zeszyty „Adeptusa”]

 

We would like to announce themes of the incoming issues of “Adeptus”:

  • no. 12 (2/2018): Fateful eights in (not only Czech) history – the application process is completed
  • no. 13 (1/2019): The soul in the axiosphere, the axiosphere of the soul – the application process is completed.

Themes of the next issues will be announced until the end of the year.

 

Uprzejmie informujemy, że kolejne numery „Adeptusa” będą obejmowały tematy:

  • numer 12 (2/2018): „Fatalne ósemki” (nie tylko czeskiej) historii – przyjmowanie tekstów zostało zakończone
  • numer 13 (1/2019): Aksjosfera duszy, dusza w aksjosferze – przyjmowanie tekstów zostało zakończone.
Tematy kolejnych numerów zostaną ogłoszone do końca bieżącego roku.

 
Posted: 2018-10-11
 
More Announcements...

No 11 (2018): Większości – mniejszości – subwersje [Majorities – minorities – subversions]


Cover Page

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy prowadzący] 11/2018: Nicole Dołowy-Rybińska, Anna Zawadzka

Complete list of reviewers for the issue 11 [Lista recenzentów numeru 11]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

Project (“Adeptus – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 681/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Adeptus stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 681/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]

 

This volume was prepared within a Pattern Lectures grant, financed by the Erste Stiftung. [Numer powstał w wyniku realizacji grantu Patterns Lectures finansowanego przez Erste Stiftung.]