No 12 (2018)

„Fatalne ósemki” (nie tylko czeskiej) historii [„Fateful eights” in (not only Czech) history]


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 12 [Lista recenzentów numeru 12]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

Project (“Adeptus – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 681/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Adeptus stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 681/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]