No 17 (2021)

Geniusze, kosmici i dinozaury [Geniuses, Aliens and Dinosaurs]


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 17 [Lista recenzentów numeru 17]

Concept of the issue [Pomysł numeru]: Karolina Ćwiek-Rogalska, Maciej Mętrak

Publication in partnership with the Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, the Karel Čapek Center for Values in Science and Technology, and Zdeněk Burian Museum in Štramberk. [Publikacja pod patronatem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Centrum Badań nad Wartościami w Nauce i Technice im. Karela Čapka i Muzeum Zdeňka Buriana w Štramberku.]