No 19 (2022)

Mniejszościowe tożsamości: podtrzymywanie, przekaz i rewitalizacja [Minority Identities: Maintenance, Transmission and Revitalization]


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 19 [Lista recenzentów numeru 19]

Editor-in-Charge of the issue [Redaktor prowadzący] 19/2022: Maciej Mętrak

 

The project Adeptus 19 financed from the funds of the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland under the "Development of Scientific Journals" programme, contract no. RCN/SP/0415/2021/1. [Zadanie „Adeptus" 19 finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”, umowa RCN/SP/0415/2021/1].