No 19 (2022)

Mniejszościowe tożsamości: podtrzymywanie, przekaz i rewitalizacja [Minority Identities: Maintenance, Transmission and Revitalization]

Table of Contents

Artykuły [Articles]

Maciej Mętrak
Michael Hornsby
Karolina Rosiak
Antony Hoyte-West
Fabio Scetti, Federica Salamino
Tymoteusz Król
Justyna Majerska-Sznajder
Tymoteusz Król, Maciej Mętrak, Andrzej Żak
Maciej Bandur
Zoltán Németh
Magdalena Krzyżanowska
Agnieszka Lenart
Marta Cmiel-Bażant