No 9 (2017)

Ciało, płeć, kultura [The Body, Gender and Culture]


Cover Page

Editor-in-Charge [Redaktor naczelna] 9/2017: Nicole Dołowy-Rybińska

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorki prowadzące] 9/2017: Anna Jawor, Anna Kurowicka

Complete list of reviewers for the issue 9 [Lista recenzentów numeru 9]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

Project (“Adeptus – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 590/P-DUN/2017 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Adeptus stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 590/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]