No 10 (2017)

Stare i nowe media: zjawiska, teorie, komunikacja [Media Old and New: Phenomena, Theories, Communication]


Cover Page

Editor-in-Charge [Redaktor naczelna] 10/2017: Karolina Ćwiek-Rogalska

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy prowadzący] 10/2017: Iwona Zielińska, Piotr Toczyski

Editors [Redaktorzy] 10/2017: Aneta Daszuta, Maciej Mętrak

Complete list of reviewers for the issue 10 [Lista recenzentów numeru 10]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

Project (“Adeptus – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 590/P-DUN/2017 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Adeptus stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 590/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]