No 11 (2018)

Większości – mniejszości – subwersje [Majorities – minorities – subversions]


Cover Page

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy prowadzący] 11/2018: Nicole Dołowy-Rybińska, Anna Zawadzka

Complete list of reviewers for the issue 11 [Lista recenzentów numeru 11]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

Project (“Adeptus – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 681/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Adeptus stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 681/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]

 

This volume was prepared within a Pattern Lectures grant, financed by the Erste Stiftung. [Numer powstał w wyniku realizacji grantu Patterns Lectures finansowanego przez Erste Stiftung.]