Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 3 (2014) A struggle in the peripheries: a few remarks on devolution in the UK Abstract   PDF (in English)
Łukasz Sorokowski
 
No 1 (2013) Charakterystyka pojęć dotyczących Afryki zawartych we współczesnych słownikach języka polskiego Abstract   PDF (in Polish)
Karolina Kwiecińska
 
No 9 (2017): Ciało, płeć, kultura [The Body, Gender and Culture] Ciało i świętość. Przypadek XIX-wiecznych świętych starców rosyjskich Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Szymon Grygiel
 
No 2 (2013) Co za jedni ci Szwedziska? – stereotypowe widzenie Szweda w polszczyźnie potocznej i w polskiej kulturze ludowej Abstract   PDF (in Polish)
Monika Łaszkiewicz
 
No 12 (2018): „Fatalne ósemki” (nie tylko czeskiej) historii [„Fateful eights” in (not only Czech) history] Confronting recent history: Serbia’s ‘fateful eight’ and a decade of Kosovo’s independence in the Serbian Media (2008–2018) Abstract   PDF (in English)
Srđan Mladenov Jovanović
 
No 10 (2017): Stare i nowe media: zjawiska, teorie, komunikacja [Media Old and New: Phenomena, Theories, Communication] Cyfrowy eksperyment gazet codziennych: konieczność czy pochopny ruch? Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Małgorzata Gajda-Łaszewska
 
No 12 (2018): „Fatalne ósemki” (nie tylko czeskiej) historii [„Fateful eights” in (not only Czech) history] Czeska koncepcja zdrady jako element mitu monachijskiego [The Czech concept of betrayal as an element of the Munich myth] Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Beata Kubok
 
No 1 (2013) Czy Jezus był zboczeńcem? Nienormalni, którzy są prawodawcami świata, w koncepcji Floriana Znanieckiego Abstract   PDF (in Polish)
Anna Jawor
 
No 10 (2017): Stare i nowe media: zjawiska, teorie, komunikacja [Media Old and New: Phenomena, Theories, Communication] Digital exclusion – definicje, przyczyny, przeciwdziałanie Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Wioleta Tomczyńska
 
No 10 (2017): Stare i nowe media: zjawiska, teorie, komunikacja [Media Old and New: Phenomena, Theories, Communication] Facebook jako źródło wykluczenia społecznego ery Web 2.0 Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Katarzyna Natalia Sobczak
 
No 10 (2017): Stare i nowe media: zjawiska, teorie, komunikacja [Media Old and New: Phenomena, Theories, Communication] Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – nowe perspektywy badawcze Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Maria Czarkowska, Anna Gumkowska
 
No 8 (2016) Framing the Holocaust in popular knowledge: 3 articles about the Holocaust in English, Hebrew and Polish Wikipedia Abstract   PDF (in English)
Daniel Wolniewicz-Slomka
 
No 9 (2017): Ciało, płeć, kultura [The Body, Gender and Culture] From assimilation, through transformation to studies within relationships: Understandings of nonheteronormative motherhood and ways forward Abstract   PDF (in English)
Małgorzata Kot
 
No 6 (2015) Hermeneutyka i teoria intertekstualności jako metodologia badań modernizmu w poezji serbskiej drugiej połowy XX w. na przykładzie cyklu „Deset soneta nerođenoj kćeri" Ivana V. Lalicia Abstract   PDF (in Polish)
Magdalena Maszkiewicz
 
No 9 (2017): Ciało, płeć, kultura [The Body, Gender and Culture] Homofobia w polskiej kulturze wizualnej jako „nieodkryta” reakcja na przemiany norm seksualnych w Polsce po 1989 roku Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Paweł Knut
 
No 11 (2018): Większości – mniejszości – subwersje [Majorities – minorities – subversions] Influences of the discourse on language endangerment and multilingualism on young European language minorities members Abstract   PDF (in English)
Nicole Dołowy-Rybińska
 
No 4 (2014) iSybislaw sprzymierzeńcem studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Abstract   PDF (in Polish)
Marcin Fastyn
 
No 8 (2016) Język a tożsamość: przypadek Czarnogóry Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Karina Melnytska
 
No 5 (2015) Język polski w Niemczech. Wpływ języka niemieckiego na polszczyznę Polonii niemieckiej Abstract   PDF (in Polish)
Izabela Maria Blaszczyk
 
No 3 (2014) Językowo-kulturowy obraz dziecka w gwarach góralskich Abstract   PDF (in Polish)
Agnieszka Gotówka
 
No 1 (2013) Językowo-kulturowy obraz ręki w polszczyźnie ludowej Abstract   PDF (in Polish)
Agnieszka Litwińczuk
 
No 7 (2016) Językowy obraz duszy w ekfrazach z przełomu XIX i XX wieku na podstawie wybranych wierszy Zofii Gordziałkowskiej Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Lucyna Bagińska
 
No 1 (2013) junOST – 1st Swiss Conference for Students of Slavic Studies (University of Basel, April 26–28 2012) Abstract   PDF (in English)
Samuel Spycher
 
No 10 (2017): Stare i nowe media: zjawiska, teorie, komunikacja [Media Old and New: Phenomena, Theories, Communication] Kapitał uwagi jako skutek powstania mediów społecznościowych Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Jędrzej Maliński
 
No 8 (2016) Klatki, budki i krzaki, czyli o stosunku do dzikich ptaków w przestrzeni Warszawy na przełomie XIX i XX wieku Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Anna Jaroszuk
 
1 - 25 of 95 Items 1 2 3 4 > >>