Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 3 (2014) A struggle in the peripheries: a few remarks on devolution in the UK Abstract   PDF (in English)
Łukasz Sorokowski
 
No 1 (2013) Charakterystyka pojęć dotyczących Afryki zawartych we współczesnych słownikach języka polskiego Abstract   PDF (in Polish)
Karolina Kwiecińska
 
No 9 (2017): Ciało, płeć, kultura [The Body, Gender and Culture] Ciało i świętość. Przypadek XIX-wiecznych świętych starców rosyjskich Abstract   PDF (in Polish)
Szymon Grygiel
 
No 2 (2013) Co za jedni ci Szwedziska? – stereotypowe widzenie Szweda w polszczyźnie potocznej i w polskiej kulturze ludowej Abstract   PDF (in Polish)
Monika Łaszkiewicz
 
No 1 (2013) Czy Jezus był zboczeńcem? Nienormalni, którzy są prawodawcami świata, w koncepcji Floriana Znanieckiego Abstract   PDF (in Polish)
Anna Jawor
 
No 8 (2016) Framing the Holocaust in popular knowledge: 3 articles about the Holocaust in English, Hebrew and Polish Wikipedia Abstract   PDF (in English)
Daniel Wolniewicz-Slomka
 
No 9 (2017): Ciało, płeć, kultura [The Body, Gender and Culture] From assimilation, through transformation to studies within relationships: Understandings of nonheteronormative motherhood and ways forward Abstract   PDF (in English)
Małgorzata Kot
 
No 6 (2015) Hermeneutyka i teoria intertekstualności jako metodologia badań modernizmu w poezji serbskiej drugiej połowy XX w. na przykładzie cyklu „Deset soneta nerođenoj kćeri" Ivana V. Lalicia Abstract   PDF (in Polish)
Magdalena Maszkiewicz
 
No 9 (2017): Ciało, płeć, kultura [The Body, Gender and Culture] Homofobia w polskiej kulturze wizualnej jako „nieodkryta” reakcja na przemiany norm seksualnych w Polsce po 1989 roku Abstract   PDF (in Polish)
Paweł Knut
 
No 4 (2014) iSybislaw sprzymierzeńcem studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Abstract   PDF (in Polish)
Marcin Fastyn
 
No 8 (2016) Język a tożsamość: przypadek Czarnogóry Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Karina Melnytska
 
No 5 (2015) Język polski w Niemczech. Wpływ języka niemieckiego na polszczyznę Polonii niemieckiej Abstract   PDF (in Polish)
Izabela Maria Blaszczyk
 
No 3 (2014) Językowo-kulturowy obraz dziecka w gwarach góralskich Abstract   PDF (in Polish)
Agnieszka Gotówka
 
No 1 (2013) Językowo-kulturowy obraz ręki w polszczyźnie ludowej Abstract   PDF (in Polish)
Agnieszka Litwińczuk
 
No 7 (2016) Językowy obraz duszy w ekfrazach z przełomu XIX i XX wieku na podstawie wybranych wierszy Zofii Gordziałkowskiej Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Lucyna Bagińska
 
No 1 (2013) junOST – 1st Swiss Conference for Students of Slavic Studies (University of Basel, April 26–28 2012) Abstract   PDF (in English)
Samuel Spycher
 
No 8 (2016) Klatki, budki i krzaki, czyli o stosunku do dzikich ptaków w przestrzeni Warszawy na przełomie XIX i XX wieku Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Anna Jaroszuk
 
No 6 (2015) Koncepcja kodów kultury w rosyjskich i ukraińskich badaniach lingwokulturologicznych i etnolingwistycznych Abstract   PDF (in Polish)
Iryna Chybor
 
No 3 (2014) Konstruowanie „ja” w twórczości Franciszka Karpińskiego na tle epoki i jej tendencji Abstract   PDF (in Polish)
Przemysław Górecki
 
No 7 (2016) Kwestia narodu bułgarskiego i ,,bułgarskiej duszy” w świetle ,,nauki” Petyra Dynowa o ewolucji, rasie i ludzkim postępie Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Ida Ciesielska
 
No 1 (2013) Miejsce animacji kulturalnej w działalności polskich i rosyjskich lokalnych ośrodków kultury po przełomie ustrojowym (na wybranych przykładach) Abstract   PDF (in Polish)
Victoria Dunaeva
 
No 6 (2015) Molisan cuisine (names of dishes) as an example of multiculturalism and multilingualism Abstract   PDF (in English)
Adrianna Słabińska
 
No 7 (2016) Motywy wędrówki dusz i dybuka w kulturze żydowskiej i ich współczesna realizacja w twórczości Jony Wolach Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Anna Piątek
 
No 9 (2017): Ciało, płeć, kultura [The Body, Gender and Culture] Negatywna seksualność jako bierna postawa społeczna Abstract   PDF (in Polish)
Marta Płonecka
 
No 4 (2014) O promowaniu dialektu wielkopolskiego w Internecie. Raport z badań Abstract   PDF (in Polish)
Bartosz Cemborowski
 
1 - 25 of 68 Items 1 2 3 > >>