Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 17 (2021): Geniusze, kosmici i dinozaury [Geniuses, Aliens and Dinosaurs] A Literary Piece as a Sociological Work: The Concept of Modernity in Karel Čapek’s "War With the Newts" Abstract   PDF (in English)
Karel Hlaváček
 
No 14 (2019): Mały język – wielki temat [Small language – large issue] A minority language in the globalizing world: The Buryat language on the Internet Abstract   PDF (in English)
Ayur Zhanaev, Wojciech Połeć
 
No 3 (2014) A struggle in the peripheries: a few remarks on devolution in the UK Abstract   PDF (in English)
Łukasz Sorokowski
 
No 19 (2022): Mniejszościowe tożsamości: podtrzymywanie, przekaz i rewitalizacja [Minority Identities: Maintenance, Transmission and Revitalization] Autobiograficzne czytanie powieści "Drwiące żądze" Draga Jančara Abstract   PDF (in Polish)
Marta Cmiel-Bażant
 
No 16 (2020): Humanistyka a rewolucja cyfrowa [Humanities and the digital revolution] Bibliografia adnotowana publikacji dotyczących kultury Wilamowic i języka wilamowskiego z lat 2001–2020 Abstract   PDF (in Polish)
Maciej Mętrak, Tymoteusz Król, Andrzej Żak
 
No 18 (2021): Biografie pod specjalnym nadzorem [Closely Watched Biographies] Biografie pod specjalnym nadzorem Abstract   PDF (in Polish)
Anna Gnot
 
No 17 (2021): Geniusze, kosmici i dinozaury [Geniuses, Aliens and Dinosaurs] Bocian biały jako okaz językowy, czyli polsko-chorwackie wędrówki lingwistyczne Abstract   PDF (in Polish)
Magdalena Baer
 
No 1 (2013) Charakterystyka pojęć dotyczących Afryki zawartych we współczesnych słownikach języka polskiego Abstract   PDF (in Polish)
Karolina Kwiecińska
 
No 9 (2017): Ciało, płeć, kultura [The Body, Gender and Culture] Ciało i świętość. Przypadek XIX-wiecznych świętych starców rosyjskich Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Szymon Grygiel
 
No 17 (2021): Geniusze, kosmici i dinozaury [Geniuses, Aliens and Dinosaurs] Cmentarz na bośniacko-hercegowińskim pograniczu kulturowym. Analiza struktury tuzlańskiego cmentarza Trnovac Abstract   PDF (in Poland)
Iga Bolewska
 
No 2 (2013) Co za jedni ci Szwedziska? – stereotypowe widzenie Szweda w polszczyźnie potocznej i w polskiej kulturze ludowej Abstract   PDF (in Polish)
Monika Łaszkiewicz
 
No 12 (2018): „Fatalne ósemki” (nie tylko czeskiej) historii [„Fateful eights” in (not only Czech) history] Confronting recent history: Serbia’s ‘fateful eight’ and a decade of Kosovo’s independence in the Serbian Media (2008–2018) Abstract   PDF (in English)
Srđan Mladenov Jovanović
 
No 10 (2017): Stare i nowe media: zjawiska, teorie, komunikacja [Media Old and New: Phenomena, Theories, Communication] Cyfrowy eksperyment gazet codziennych: konieczność czy pochopny ruch? Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Małgorzata Gajda-Łaszewska
 
No 12 (2018): „Fatalne ósemki” (nie tylko czeskiej) historii [„Fateful eights” in (not only Czech) history] Czeska koncepcja zdrady jako element mitu monachijskiego Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Beata Kubok
 
No 1 (2013) Czy Jezus był zboczeńcem? Nienormalni, którzy są prawodawcami świata, w koncepcji Floriana Znanieckiego Abstract   PDF (in Polish)
Anna Jawor
 
No 17 (2021): Geniusze, kosmici i dinozaury [Geniuses, Aliens and Dinosaurs] Demokracja na burzliwe czasy Abstract   PDF (in Polish)
Erazim Kohák, Maciej Mętrak
 
No 10 (2017): Stare i nowe media: zjawiska, teorie, komunikacja [Media Old and New: Phenomena, Theories, Communication] Digital exclusion – definicje, przyczyny, przeciwdziałanie Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Wioleta Tomczyńska
 
No 15 (2020): Mowa nienawiści i przemoc symboliczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku [Hate Speech and Symbolic Violence in East Central Europe of the 21st Century] Dyskursywny obraz uchodźcy – studium przypadku samorządowej kampanii wyborczej w Polsce Abstract   PDF (in Polish)
Ada Tymińska
 
No 13 (2019): Aksjosfera duszy - dusza w aksjosferze [Axiosphere of the Soul - the Soul in the axiosphere] Elementarna ontologia językowa rośliny – szkic semantyczny Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Justyna Maria Małek
 
No 10 (2017): Stare i nowe media: zjawiska, teorie, komunikacja [Media Old and New: Phenomena, Theories, Communication] Facebook jako źródło wykluczenia społecznego ery Web 2.0 Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Katarzyna Natalia Sobczak
 
No 10 (2017): Stare i nowe media: zjawiska, teorie, komunikacja [Media Old and New: Phenomena, Theories, Communication] Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – nowe perspektywy badawcze Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Maria Czarkowska, Anna Gumkowska
 
No 16 (2020): Humanistyka a rewolucja cyfrowa [Humanities and the digital revolution] Formy wyrażające modalność imperceptywną w bułgarskich i polskich tekstach prasowych oraz na portalach informacyjnych Abstract   PDF (in Polish)
Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
 
No 8 (2016) Framing the Holocaust in popular knowledge: 3 articles about the Holocaust in English, Hebrew and Polish Wikipedia Abstract   PDF (in English)
Daniel Wolniewicz-Slomka
 
No 16 (2020): Humanistyka a rewolucja cyfrowa [Humanities and the digital revolution] Francuzi w hierarchii więźniarskiej Auschwitz-­­Birkenau. GIS w badaniach historycznych – wprowadzenie do badań Abstract   PDF (in Polish)
Paulina Chrząszcz
 
No 9 (2017): Ciało, płeć, kultura [The Body, Gender and Culture] From assimilation, through transformation to studies within relationships: Understandings of nonheteronormative motherhood and ways forward Abstract   PDF (in English)
Małgorzata Kot
 
1 - 25 of 156 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >>