DOI: https://doi.org/10.11649/ch.2015.002

Narrating the Racialization of Space in Austin, Texas and Nashville, Tennessee

Martha Norkunas

Abstract


Narrating the Racialization of Space in Austin, Texas and Nashville, Tennessee

People of color in the United States have been obligated to move through public space in particular ways, dictated by law and social custom. Narrators create cognitive maps of movement in the city shaped by racial codes of behavior. The maps change over time as law and social custom changes. The fluidity of the maps is also influenced by status, gender, class, and skin tone. This paper examines a rich body of oral narratives co-created with African Americans from 2004 to 2014 focusing on how men and women narrate their concepts of racialized space. It moves from narratives about the larger landscape — the city — to smaller, more personal public places — the sidewalk and the store — to intimate sites of contact in the public sphere. Many of the narratives describe complex flows of controlled movement dictated by racial boundaries in the context of capitalism. The narratives form an urban ethnography of the power relations inscribed on the landscape by racializing movement in space.

 

Narracje o urasowieniu przestrzeni w Austin (Teksas) i Nashville (Tennessee)

Nie-Biali w Stanach Zjednoczonych byli zmuszeni do poruszania się w przestrzeni publicznej w szczególny sposób, określony przez prawo i zwyczaj społeczny. W swoich narracjach badani tworzą mapy kognitywne ruchu w mieście, kształtowane przez rasowe kody zachowania. Mapy te zmieniały się w czasie pod wpływem zmian prawnych i zwyczajowych. Na płynność tych map wpływały także status, płeć, klasa i odcień koloru skóry. W artykule przeanalizowano bogaty zbiór relacji ustnych tak zwanych Afroamerykanów, zbieranych w latach 2004-2014; uwaga skupia się na tym, jak mężczyźni i kobiety opowiadają o swoim widzeniu przestrzeni urasowionej. Omówiono narracje o szerszej przestrzeni miasta, jak i węższej, skoncentrowanej na bardziej osobistych miejscach publicznych, takich jak sklep. Wiele narracji opisuje złożone wiązki kontrolowanych ruchów, dyktowane przez granice rasowe w kontekście kapitalizmu. Narracje te tworzą etnografię miejskości o relacjach władzy wpisanych w krajobraz, opartych na urasowieniu ruchu w przestrzeni.


Keywords


landscape; race; racialized space; African American; gendered space

Full Text:

PDF (in English)

References


Aikens, C. (2004, April 7). Transcript of an oral history interview conducted by Jerry Lord. The Martha Norkunas African American Oral History Project, Austin, Texas.

Allen, B. L. (2008, February 3). Transcript of an oral history conducted by Katherine Andrews. The Martha Norkunas African American Oral History Project, Austin, Texas.

Biscoe, S. (2004, February 27). Transcript of an oral history conducted by Allen Butler. The Martha Norkunas African American Oral History Project, Austin, Texas.

Fair Housing Laws and Presidential Executive Orders. (n.d.). Retrieved September 20, 2015, from http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/fair_housing_equal_opp/FHLaws

Foner, E. (2005). Forever free: The story of emancipation and reconstruction. New York: Random House.

Franklin, J. H. (1995). The Emancipation Proclamation. Illinois: Harlan Davidson, Inc. [First publication 1963]

Friday, A. (2007, February 15). Transcript of an oral history conducted by Erica Lies. The Martha Norkunas African American Oral History Project, Austin, Texas.

Guffey, E. (2012). Knowing their space: Signs of Jim Crow in the ssegregated South. Design Issues, 28(2), 41–60. http://doi.org/10.1162/DESI_a_00142

Hall, J. D. (2005, March). The Long Civil Rights Movement and the political uses of the past. Journal of American History, 91(4), 1233–1263. http://doi.org/10.2307/3660172

Handcox, B. (2004, February 23). Transcript of an oral history conducted by Rick Taylor. The Martha Norkunas African American Oral History Project, Austin, Texas.

Hart, B. (2004, February 23). Transcript of an oral history conducted February 23, 2004 by Katherine Young. The Martha Norkunas African American Oral History Project, Austin, Texas.

Horton, J. O., & Horton, L. E. (Eds.). (2006). Introduction. In J. O. Horton & L. E. Horton (Eds.), Slavery and public history: The tough stuff of American memory. New York: The New Press.

Johnson, J. H. (1989). Succeeding against the odds. New York: Warner Books.

Lipsitz, G. (2007). The racialization of space and the spatialization of race: Theorizing the hidden architecture of landscape. Landscape Journal, 26(1), 10–23. http://doi.org/10.3368/lj.26.1.10

Littlefield, K. (2009, March 19). Transcript of an oral history conducted by Lorrie Dong. The Martha Norkunas African American Oral History Project, Austin, Texas.

McDaniel, M. (2004, April 9). Transcript of an oral history conducted by Laura DeNormandie. The Martha Norkunas African American Oral History Project, Austin, Texas.

McDonald, A. (2007, April 6). Transcript of an oral history conducted by Margaret Gibson. The Martha Norkunas African American Oral History Project, Austin, Texas.

McGowan, C. (2004, February 27). Transcript of an oral history conducted by Claire Canavan. The Martha Norkunas African American Oral History Project, Austin, Texas.

Nolan, D. W. (2002). Death of a nation: American culture and the end of exceptionalism. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Rose, M. (2009, December 4). Transcript of an oral history conducted by Tyler Sanderlin. The Martha Norkunas African American Oral History Project, Nashville, Tennessee.

The Civil Rights Act. (n.d.). Retrieved September 20, 2015, from http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=97

Turner, B. (2011, October 23). Transcript of an oral history conducted by Kristen O’Hare. The Martha Norkunas African American Oral History Project, Austin, Texas.

Voting Rights Act. (n.d.). Retrieved September 20, 2015, from http://www.civilrights.org/voting-rights/vra/

Weyeneth, R. (2005). The architecture of racial segregation: The challenges of preserving the problematical past. The Public Historian, 27(4), 11–44. http://doi.org/10.1525/tph.2005.27.4.11

Wilson, B. M (2007). The historical spaces of African Americans. In I. M. Miyares & C. A. Airriess (Eds.), Contemporary ethnic geographies in America (pp. 71–92). Lanham: Rowman and Littlefield.

Wyatt, T. (2004, April 15). Transcript of an oral history conducted by Amy Steiger. The Martha Norkunas African American Oral History Project, Austin, Texas.
Copyright (c) 2015 Martha Norkunas

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/