DOI: https://doi.org/10.11649/ch.2015.010

11th Congress of South-East European Studies. Sofia 2015

Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Abstract


11th Congress of South-East European Studies. Sofia 2015

The 11th Congress of South-East European Studies took place in Sofia, Bulgaria, between 31 August and 4 September 2015. It was organised by the International Association for Southeast European Studies (orig. in French: AIESEE – Associacion Internationale d’ Études du Sud-Est Européen).

South-Eastern Europe is an area looked upon by world powers with a large amount of ambivalence. As the region’s states are not considered to be key global players, the events that occur in this part of the continent draw interest that is cyclical in nature and that is usually triggered by cyclical issues, too. Though relatively small, the area has been a point of interest for many researchers for over 100 years due to its ethnic diversity and the related inherent multi-nationality the scale of which is not encountered anywhere else in Europe. The cultural, linguistic, and religious pluralism of this region often produces specific social amalgams. With the cyclical interest aside, for a little more than a century the main European (and not only European) political powers have been making efforts to exert influence in the region, understanding the significance of its geographic location, where East meets West. Regardless of the changing dynamics of interest in South-Eastern Europe, the region will certainly remain one of the most fascinating focus areas for researchers and academics across the world, who will meet again not in five, but in four years at another congress this time to be held in Romanian Constanţa to discuss issues and topics related to this corner of the world.

 

11. Kongres AIESEE, Sofia 2015

W dniach od 31 sierpnia do 4 września 2015 r. w Sofii (Bułgaria) odbył się 11 Kongres Studiów nad Europą Południowo-Wschodnią, zorganizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów nad Europą Południowo-Wschodnią (AIESEE - Associacion Internationale d’ Études du Sud-Est Européen).

Europa Południowo-Wschodnia jest obszarem, do którego światowe mocarstwa podchodzą z dużą dozą ambiwalencji. Kraje tego regionu nie są głównymi graczami na arenie światowej, przez co wydarzenia związane z tą częścią Europy spotykają się z cyklicznym zainteresowaniem powstającym zazwyczaj w obliczu problemów, które - równie cykliczne wywoływane - zwracają uwagę świata na ten relatywnie nieduży region. Jest on jednak bezsprzecznie obszarem, który wzbudza zainteresowanie badaczy od ponad stu lat ze względu na swoje zróżnicowanie etniczne, pociągające za sobą rdzenną wielonarodowość regionu, niewystępującą na taką skalę gdzie indziej w Europie. Związana z tym wielość kultur, języków i religii generuje często specyficzne dla tej szerokości geograficznej amalgamaty społecznościowe. Również od nieco ponad stu lat o wpływy w tym regionie (abstrahując od wspomnianej cykliczności zainteresowania) zabiegają główne europejskie siły polityczne (a obecnie nie tylko europejskie) ze względu położenie geograficzne, w którym Zachód spotyka Wschód. Bez względu na dynamikę zainteresowania Europą Południowo-Wschodnią jest i będzie ona bezsprzecznie fascynującym obszarem badań naukowców całego świata, którzy ponownie spotkają się za cztery lata na kolejnym kongresie, tym razem w rumuńskiej Constanzy, aby pochylić się nad zagadnieniami związanymi z tą częścią świata.


Keywords


South East Europe; AIESEE

Full Text:

PDF (in English)


Copyright (c) 2015 Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/