DOI: https://doi.org/10.11649/ch.2016.001

Introductory Comments

Jolanta Sujecka

Abstract


Introductory Comments

The fifth yearly volume of the Colloquia Humanistica comprises a thematic section on Nation, Natsiya, Ethnie. The subject it discusses has thus far received little attention as a research problem in the Slavia Orthodoxa, the Slavia Romana, the Balkans but also in Central and Eastern Europe.

 

Uwagi wstępne

Piąty numer rocznika "Colloquia Humanistica" przedstawia dział tematyczny, poświęcony kategoriom narodu, nacji i etni. Temat ten, w takiej perspektywie, którą proponujemy, nie spotkał się dotąd z należytym namysłem badawczym w sferze Slavia Otrhodoxa, Slavia Romana i na Bałkanach, jak też w Europie Środkowo-Wschodniej.


Keywords


nation; natsiya; ethnie

Full Text:

PDF (in English)


Copyright (c) 2016 Jolanta Sujecka

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/