DOI: https://doi.org/10.11649/ch.2016.007

Yiddish and Judeo-Spanish as Determinants of Identity: As Illustrated in the Jewish Press of the First Half of the Twentieth Century

Izabela Olszewska, Aleksandra Twardowska

Abstract


Yiddish and Judeo-Spanish as Determinants of Identity: As Illustrated in the Jewish Press of the First Half of the Twentieth Century

The paper shows an image and functions of Yiddish and Judeo-Spanish languages among Jewish Diaspora groups – the Balkan Sephardim and the Ashkenazim (the Ostjuden group) – in the period from the beginning of the twentieth century until the outbreak of World War II. The study is based on the articles from Jewish weeklies, magazines and newspapers from pre-war Bosnia and Hercegovina and from Germany/Poland. It demonstrates a double-sided attitude towards the languages. On the one hand – an image of the languages as determinants of Jewish identity. Touching on this theme, the authors of the paper also try to highlight the images of Yiddish and Judeo-Spanish and as determinants in a narrower sense – of the Sephardi/Ashkenazi identity in that period. On the other hand, the paper shows a tendency to treat the languages as “corrupted” and “dying” languages, and as factors slowing down the assimilation of Jewish groups and also as an obstacle for Zionist ideologies.

 

Języki jidysz i żydowsko-hiszpański jako wskaźniki tożsamości – na przykładzie żydowskich tekstów prasowych pierwszej połowy XX wieku

Artykuł ukazuje obraz i funkcje języków jidysz i żydowsko-hiszpańskiego wśród żydowskich grup diasporowych – bałkańskich Sefardyjczyków oraz Aszkenazyjczyków (Ostjuden) – w okresie od początków wieku XX do wybuchu II wojny światowej. Opis oparty jest na artykułach z żydowskich magazynów, tygodników, prasy codziennej z przedwojennej Bośni i Hercegowiny oraz Niemiec/Polski. Ukazany jest ambiwalentny stosunek wobec języków. Z jednej strony – obraz języków jako wskaźników żydowskiej tożsamości, jak również obraz jidysz i żydowsko-hiszpańskiego jako wskaźników tożsamości w węższym ujęciu: tożsamości sefardyjskiej/aszkenazyjskiej w omawianym okresie. Z drugiej strony zaś – artykuł zwraca uwagę także na to, że oba języki były traktowane jako „zepsute”, „umierające” i stanowiące czynniki spowalniające asymilację grup żydowskich oraz przeszkodę dla idei syjonistycznych.


Keywords


Yiddish language; Judeo-Spanish language; identity; Balkan Sephardim; Balkan Ashkenazim; Ostjuden group

Full Text:

PDF (in English)

References


A las komunidades sefardis en nuestros paizes! (1927). Jevrejski život, (181), 2.

Acher, M. (1902, July). Hebraeisch und Juedisch. Ost und West, (4), 457–464.

Acher, M. (1904, February). Das westjüdische Kulturproblem. Ost und West, (2), 74–88.

Acher, M. (1912, April). Zur Frage des juedischen Geisteslebend in Deutschland. Ostund West, (4), 305–312.

Acher, M. (1913a, August 22). Noch einmal Ost- und Westjudentum. Die Freistatt, (5), 314–321.

Acher, M. (1913b, October 8). Noch einmal Ost- und Westjudentum. Die Freistatt, (6), 370–375.

Acher, M. (1914a, January 20). Noch einmal Ost- und Westjudentum. Die Freistatt, (10), 566–571.

Acher, M. (1914b, April 30). Noch einmal Ost- und Westjudentum. Die Freistatt, (1), 20–26.

Alfandari N.R. (1937). Mihael Gold bi spalio svoje Jevreje bez novca. Jevrejski glas, (26), 2-3.

Attijas, J. (1927). Entre los Sefardin de la Srbija del Sud. Jevrejski život, (138), 3.

Baruh, K. (1923a, November 23). O jeziku i knjizi Sefarada. Židovska svijest, 2–3.

Baruh, K. (1923b, December 7). O jeziku i knjizi Sefarada. Židovska svijest, 2.

Baruh, K. (1923c, December 14). O jeziku i knjizi Sefarada. Židovska svijest, 2.

Ben Cvi J. (1936). Sefardi i Aškenazi. Jevrejski glas, (36), 3.

Bergmann, H. (1914, February 20). Unsere Stellung zum Jiddischen. Die Welt, (8), 177–179.

Birnbaum, N. (1913a, May 15). Sprachadel: Zur jüdischen Sprachenfrage. Die Freistatt, (2), 83–88.

Birnbaum, N. (1913b, June 15). Sprachadel: Zur jüdischen Sprachenfrage. Die Freistatt, (3), 137–145.

Birnbaum, N. (1914, May 28). Jüdisches Wesen und jüdisches Leben. Die Freistatt, (2), 66–70.

Bito, A. (1939). Španjolski jezik i Sefardi. Jevrejski glas, (47), 5.

Calvary, M. (1916, April). Jiddisch. Die Freistatt, (1), 25–32.

Díaz-Mas, P. (1997). Los Sefardíes: Historia, lengua y cultura. Barcelona: Ropierdras.

Edwards, J. (2002). Inkwizycja hiszpańska. Warszawa: Bertelsman Media.

Encyclopaedia Judaica. (1996) (Vol. 14). Jerusalem: Keter Pub. House.

Eliaschoff, J. (1908, April). Die Jargonliteratur. Ost und West, (4), 227– 240.

Goldmann, F. (1917, April). Deutschtum und Judentum. Im deutschen Reich, (4), 164–168.

Herlitz, G., & Kirchner, B. (Eds.). (1929). Jüdisches Lexikon: Ein enzyklopädisches Handbuch des jüdischen Wissens in vier Bänden (Vol. 3). Berlin: Jüdischer Verlag.

Johnson, P. (1993). Historia Żydów. Kraków: Platan.

Konferencija sefardske omladine u Sarajevu. (1927). Narodna židovska svijest, (171), 3.

Levi, E. (1927a). Jevrejsko-španjolski na konferenciji. Jevrejski život, (165), 1

Levi, E. (1927b). Jevrejsko-španjolski na konferenciji. Jevrejski život, (166), 2.

Levi, E. (1927c). Jevrejsko-španjolski na konferenciji. Jevrejski život, (167), 2.

Levi, M. (1922, February 24). Tri drame Sabetaja Djaena. Židovska svijest, 3.

Levi, M. (1923, May 4). El mundo sefardi. Židovska svijest.

Lin, J. (1907, May). Die ostjüdische Presse. Ost und West, (5), 317–322.

Lin, J. (1909, April). Die hebräische und jargonische Presse im Jahre 1908, Ost und West, (4), 247–250.

Literatura. (1923, April 13). Židovska svijest, 2.

Maestro, J. (1927). Da razbistrimo. Narodna židovska svijest, (171), 2.

Malka, J. S. (2002). Sephardic genealogy. Bergenfield, New Jersey: Avotaynu.

Markowski, A. (Ed.). (2006). Nauka o języku. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Meisels, S. (1907, June). Moderne Jargonlyrik. Ost und West, (6), 369–386.

Mirjam, E. (1904, May). Aus der “Jargon”-Welt. Ost und West, (5), 321–324.

Muestras publikasjones en espanjol. (1924). Jevrejski život, (28), 2.

Perles, F. (1925). Jüdisch-Deutsch und Jüdisch-Spanisch. Der Morgen, 1(3), 370–388.

Polański, K. (Ed.) (2003). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Rezolucije. (1927). Jevrejski žvot, (169), 4.

Romano, S. (1931). O kulturnom silasku španskih Jevreja. Jevrejski glas (37-38), 5.

Rubstein, B. (1913, December 8). Die jüdische Sprache und der jüdische Handel. Die Freistatt, (9).

Sefardski Jevreji i španjolski jezik. (1927). Narodna židovska svijest, (184), 2.

Una nočada literaria. (1925). Jevrejski život, (44), 2.

Vidaković-Petrov, K. (1986). Kultura španskih Jevreja na Jugoslovenskom tlu. Sarajevo: Svjetlost.

Život Jevreja u Bugarskoj. (1936). Jevrejski glas, (42), 3.
Copyright (c) 2016 Izabela Olszewska, Aleksandra Twardowska

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/