DOI: https://doi.org/10.11649/ch.2017.006

Radomir Konstantinović and “Provincial Philosophy”: Binaries as Borders

John Kayl Cox

Abstract


Radomir Konstantinović and Provincial Philosophy: Binaries as Borders

This essay is a partial reconsideration of the complex and often-cited work Filozofije palanke (1969) by the Serbian novelist and essayist Radomir Konstantinović. The fiery condemnations of Serbia’s stalled social and intellectual development and its accompanying predilection for barbaric violence are fiercely debated to this day, nearly six years after the death of the author and approaching fifty years since the book’s first publication. One way that Konstantinovic builds his argument is by establishing borders between Serbia, or other societies, and Europe or modernity; three main types of these borders can be expressed as binaries centered on values, time, and geography. The “spirit” or mindset of the palanka, or small Serbian town, can perhaps be rehabilited by converting it into a historically contingent philosophy, which comes to term with the forces of time, evolution, and agency.

 

Radomir Konstantinović i filozofia prowincjalna. Przeciwstawności jako granice

Esej jest cząstkowym spojrzeniem na złożoną i często cytowaną pracę Filozofije palanke (1969) napisaną przez serbskiego powieściopisarza i eseistę Radomira Konstantinovicia. Ostra krytyka opóźnionego rozwoju społecznego i intelektualnego Serbii oraz towarzyszącego mu upodobania do barbarzyńskiej przemocy także dziś – prawie sześć lat po śmierci autora, i prawie pięćdziesiąt lat od pierwszego wydania książki, stanowią temat dyskusji. Jednym ze sposobów, w jaki Konstantinović buduje swoją argumentację, jest ustanowienie granicy między Serbią a innymi społeczeństwami, czy Europą i nowoczesnością. Trzy główne typy tych granic można wyrazić jako przeciwstawności skoncentrowane na wartościach, czasie i geografii. „Duch” lub sposób myślenia palanki, czyli serbskiego pipidówka, może zostać zrehabilitowany poprzez przekształcenie go w historycznie reprezentatywną filozofię, która mierzy się z siłami czasu, ewolucji i działań.


Keywords


Serbia; nationalism; Yugoslavia; Radomir Konstantinović; Filozofija palanke; existentialism; Balkans; town

Full Text:

PDF (in English)

References


Belančić, M. (2003). Genealogija palanke: Osnovni pojmovi. Beograd: Narodna knjiga.

Bosnić Đurić, A. (2011). Poetika tamnog vilajeta: Radomir Konstantinović o duhu palanke u srpskoj književnosti. Beograd: Službeni glasnik.

Daković, N. (Ed.). (2008). Fenomenologija duha palanke: Nova čitanja “Filozofije palanke” Radomira Konstantinovića. Beograd: Otkrovenje.

Danojlić, M. (1987). Dragi moj Petroviću. Zagreb: Znanje.

Dragović-Soso, J. (2002). ‘Saviours of the nation’: Serbia’s intellectual opposition and the revival of nationalism. Montreal: McGill-Queen’s University Press.

Jakovljević, B. (2016). Alienation effects: Performance and self-management in Yugoslavia, 1945-91. Ann Arbor: University of Michigan Press. https://doi.org/10.3998/mpub.338565

Konstantinović, R. (1965). Exitus (E. D. Goy, Trans.). London: Calder and Boyars.

Konstantinović, R. (2013). Filozofija palanke. Beograd: Otkrovenje.

Konstantinović, R. (2016, May 12). Living with a monster. Retrieved November 25, 2016, from www.pescanik.net (Originally published in Revija slobodne misli, no. 99 [April/June 1997], 7-8).

Konstantinović, R. (2017, April 24). So that children don’t die. Retrieved May 5, 2017, from www.pescanik.net (Originally published in Danas, Speciajalni dodatak: Odlazak Radomira Konstantinovića (1928-2011), November 5-6, 2011).

Miller, N. (2007). The nonconformists: Culture, politics, and nationalism in a Serbian intellectual circle, 1944-1991. New York, NY: Central European University Press.

Perović, L. (2015). Dominantna i neželjena elita: Beleške o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji (XX-XXI vek). Beograd: Dan Graf.

Žicina, M. (1946). Kaja die Kleinmagd (G. Ebel, Trans.). Düsseldorf: Drei Eulen Verlag.

Živković, M. (2011). A Serbian dreambook: National imaginary in the time of Milošević. Bloomington: Indiana University Press.
Copyright (c) 2017 John Kayl Cox

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/