DOI: https://doi.org/10.11649/ch.2019.012

Examining the Boundaries of Contemporary Art: An Exploratory Study of Institutional Critique in Poland 1990–2015

Piotr P. Płucienniczak

Abstract


Examining the Boundaries of Contemporary Art: An Exploratory Study of Institutional Critique in Poland 1990–2015

The article explores the practices of institutional critique in Polish contemporary art. A quantitative survey of cases of institutional critique reveals major problems faced by artists and their perceptions of the autonomy of the visual arts.

 

Badanie granic sztuki współczesnej: Eksploracyjne studium krytyki instytucjonalnej w Polsce 1990-2015

Artykuł prezentuje wyniki eksploracyjnych badań nad praktykami krytyki instytucjonalnej w polskiej sztuce współczesnej. Ilościowa analiza epizodów takiego rodzaju działań artystycznych ujawnia najważniejsze problemy twórców i twórczyń oraz ich percepcję autonomii sztuk wizualnych.


Keywords


contemporary art; institutional critique; sociology of art; visual arts

Full Text:

PDF (in English)

References


Alberro, A., & Stimson, B. (Eds.). (2009). Institutional critique: An anthology of artists’ writings. Cambridge, MA: The MIT Press.

Bourdieu, P. (1996). The rules of art: Genesis and structure of the literary field (S. Emanuel, Trans.). Stanford, CA: Stanford University Press.

Bourdieu, P., & Wacquant, L. (1992). An invitation to reflexive sociology. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Brożyński, P. (Ed.). (2016). Krytyka instytucjonalna wobec transformacji. Bytom: CSW Kronika.

Chadwick, W. (2012). Women, art, and society. London: Thames & Hudson.

Głowacki, J., Hausner, J., Jakóbik, K., Markiel, K., Mituś, A., & Żabiński, M. (2009). Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Gromada, A., Budacz, D., Kawalerowicz, J., & Walewska, A. (2015). Marne szanse na awanse? Raport z badania na temat obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce. Warszawa: Fundacja Katarzyny Kozyry.

Huntington, S. (1968). Political order in changing societies. New Haven, CT: Yale University Press.

Iwański, M. (2014). Jak świadomie obsługiwać fantazmaty peryferyjnego rynku sztuki. In T. Załuski (Ed.), Skuteczność sztuki (pp. 96–113). Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.

Koopmans, R., & Rucht, D. (2002). Protest event analysis. In B. Klandermans & S. Staggenborg, Methods of social movement research (pp. 231–259). Minneapolis, MN: UCL Press.

Kozłowski, M., Sowa, J., & Szreder, K. (2013). Fabryka sztuki: Podział pracy oraz dystrybucja kapitałów społecznych w polu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce. Warszawa: Wolny Uniwersytet Warszawy.

Krajewski, M., & Schmidt, F. (2017). Wizualne niewidzialne: Sztuki wizualne w Polsce: Stan, rola i znaczenie. Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

McCarthy, J., & Zald, M. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. The American Journal of Sociology, 82(6), 1212–1241. https://doi.org/10.1086/226464

Nowotny, S. (2009). Anti-canonization: The differential knowledge of institutional critique. In G. Raunig & G. Ray (Eds.), Art and contemporary critical practice: Reinventing institutional critique (pp. 21–28). London: MayFly Books.

Raunig, G., & Ray, G. (Eds.). (2009). Art and contemporary critical practice: Reinventing institutional critique. London: MayFly Books.

Reiter, B. (2017). Theory and methodology of exploratory social science research. International Journal of Science and Research Methodology, 5(4), 129–150.

Ronduda, Ł. (2005). Krytyka instytucjonalna w strategiach polskich artystów współczesnych na przykładzie wystawy “wybory.pl” Artura Żmijewskiego i Pawła Althamera. Obieg.pl. Retrieved July 20, 2019, from http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/wydarzenie/4476#2

Sholette, G. (2011). Dark matter. Art and politics in the age of enterprise culture. London: Pluto Press.

Sikora, P. (2015). Krytyka instytucjonalna w strategiach artystów i kuratorów w Polsce w latach 2000–2010 na wybranych przykładach. Wrocław: BWA Wrocław.

Sikora, P. (2016, April 23). Krytyczny potencjał: Rozmowa z Patrycją Sikorą. SZUM. Retrieved July 20, 2019, from https://magazynszum.pl/krytyczny-potencjal-rozmowa-z-patrycja-sikora/

Smithson, R. (2009). Cultural confinement. In A. Alberro & B. Stimson (Eds.), Institutional critique: An anthology of artists’ writings (pp. 140–143). Cambridge, MA: The MIT Press.

Stimson, B. (2009). What was institutional critique? In A. Alberro & B. Stimson (Eds.), Institutional critique: An anthology of artists’ writings (pp. 20–42). Cambridge, MA: The MIT Press.

Swedberg, R. (in press). On the uses of exploratory research and exploratory studies in social sciences. In J. Gerring, C. Elman, & J. Mahoney (Eds.), The production of knowledge: Enhancing progress in social science. Cambridge: Cambridge University Press.

Szreder, K. (2016). ABC projektariatu. Warszawa: Bęc Zmiana.

Tarrow, S. (2011). Power in the movement: Social movements and contentious politics. New York, NY: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511973529

Ujma, M. (2013). Krytyk sztuki na skraju: Krytyka instytucjonalna [Web log post]. Retrieved July 20, 2019, from https://magdalena-ujma.blogspot.com/2013/01/krytyka-instytucjonalna.html

Young, J. O. (2001). Art and knowledge. London: Routledge.

Zolberg, V. A. (1990). Constructing a sociology of the arts. Cambridge, MA: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511557712
Copyright (c) 2019 Piotr P. Płucienniczak

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/