DOI: https://doi.org/10.11649/ch.2019.002

Hierarchies and Boundaries. Structuring the Social in Eastern Europe and the Mediterranean

Katarzyna Roman-Rawska, Tomasz Rawski

Abstract


Hierarchies and Boundaries. Structuring the Social in Eastern Europe and the Mediterranean

The article is an introduction to the 8th issue of Colloquia Humanistica. It discusses the concepts of boundaries and hierarchies and their role in structuring the social reality of (semi)peripheral Eastern Europe. The text discusses, on the one hand, the relevance and validity of these concepts and, on the other, the possibility of a critical approach to them. Furthermore, the article reviews the most important ideas and concepts proposed by the authors who contributed to the issue.

 

Hierarchie i granice. Strukturyzowanie tego, co społeczne w Europie Wschodniej i na Śródziemnomorzu

Artykuł jest wprowadzeniem do 8 numeru czasopisma Colloquia Humanistica. Problematyzuje pojęcia hierarchii i granic oraz ich rolę w struktury zowaniu rzeczywistości społecznej (pół)peryferyjnej Europy Wschodniej. Tekst omawia, z jednej strony, kwestię aktualności i przydatności tychże pojęć, a z drugiej możliwość krytycznego podejścia do nich. Artykuł oferuje także przegląd najważniejszych myśli i koncepcji zaproponowanych przez autorów artykułów opublikowanych w numerze.


Keywords


boundaries; hierarchies; Eastern Europe; modernity; indisciplinarity

Full Text:

PDF (in English)

References


Baudrillard, J. (2005). Symulakry i symulacja (S. Królak, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Bauman, Z. (2008). Płynna nowoczesność (T. Kunz, Trans.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia (P. Biłos, Trans.). Warszawa: WN Scholar.

Derrida, J. (2002). Marginesy filozofii (P. Pieniążek, A. Dziadek, & J. Margański, Trans.). Warszawa: KR.

Lamont, M., & Molnár, V. (2002). The Study of Boundaries in the Social Sciences. Annual Review of Sociology, 28, 167-195. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.141107

Kolossov, V., & Scott, J. (2013). Selected Conceptual Issues in Border Studies. Belgeo, 2013(1). Retrieved from http://journals.openedition.org/belgeo/10532. https://doi.org/10.4000/belgeo.10532

Pareto, V. (1991). The Rise and Fall of the Elites: An Application of Theoretical Sociology. London-New York: Routledge.

Rancière, J. (2006). Thinking Between Disciplines: an Aesthetics of Knowledge (J. Roffe, Trans.). Parrhesia, 1, 1-12.

Wallerstein, I. (1974). Semi-Peripheral Countries and The Contemporary World Crisis. New York: Academic Press.

Wilson, T. M., & Donnan, H. (Eds.). (2012). A Companion to Border Studies. Chichester: Wiley Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118255223

Wright, E. O. (2000). Class Counts. Cambridge University Press.

Zarycki, T. (2009). Peryferie: nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Copyright (c) 2019 Katarzyna Roman-Rawska, Tomasz Rawski

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/