No 9 (2020)

Sephardim, Ashkenazim and Non-Jewish Peoples: Encounters Across Europe

Table of Contents

Thematic Section [Blok tematyczny]

Jolanta Sujecka
1-5
Aleksandra Twardowska, Katarzyna Taczyńska
6-12
Sofija Grandakovska
13-32
Кринка [Krinka] Видаковић-Петров [Vidaković-Petrov]
33-54
Oro Anahory-Librowicz
55-72
Izabela Olszewska
73-84
Joanna Cukras-Stelągowska
85-100
Maria Piekarska
101-120
Miloš M. Damjanović
121-138
Milan Koljanin
139-152
Yurii Kaparulin
153-180

Materials [Materiały]

Eliezer Papo
181-222
Marta Kacprzak
223-232
Michael Studemund-Halévy
233-254
Ljiljana Dobrovsak, Ivana Žebec Šilj
255-272

Discussion. Presentations. Book Reviews [Dyskusje. Prezentacje. Recenzje książek]

Katarzyna Taczyńska
273-280
Sofija Grandakovska
281-288
Tomasz Kamusella
289-308