Journal History [Historia czasopisma]

The Cognitive Studies | Études cognitives yearbook was devised as an interdisciplinary scientific journal. It was established thanks to the cooperation between two scientific Groups:

 • Polish Group, formed by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (ISS PAS) and University of Silesia in Katowice (US), and
 • French Group, including Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Université Paris-Sorbonne IV and Université Paris-Sorbonne VII.

Members of the Polish Group included, among others, Prof. Stanisław Karolak, Prof. Violetta Koseska-Toszewa from ISS PAS and Prof. Wiesław Banys from US. In turn the French Group consisted of Prof. Zlatka Guentchéva (CNRS), Prof. Jean-Pierre Desclés (CNRS LaLICC) together with his team of computational linguists from Université Paris-Sorbonne VII, as well as Prof. Hélène Włodarczyk and Prof. André Włodarczyk from Université Paris-Sorbonne IV. Such composition of the team reflected the cooperation between scholars working in the fields of semantics and contrastive linguistics on the one hand, and IT and computational linguistics on the other hand.

The above collaboration resulted in the publication of many interdisciplinary papers, as well as the establishment of Studia kognitywne | Études cognitives (a book series). In 2001 the book series was superseded by the yearbook under the same name (Studia Kognitywne | Études cognitives); in 2009, the name was changed to Cognitive Studies | Études cognitives. Since 2013, the journal has been issued both in a traditional printed form and in an electronic version, since 2014 – only in an electronic version. Initially, the main language of Cognitive Studies | Études cognitives was French, but with time it gradually gave way to English. At present, the primary language of the journal is English.

 

Rocznik „Cognitive Studies | Études cognitives” to naukowe czasopismo interdyscyplinarne. Powstało w latach 90. XX wieku w wyniku współpracy dwóch Zespołów naukowych:
 • Polskiego (w kooperacji Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) oraz
 • Francuskiego (Centre national de la recherche scientifique [CNRS], Université Paris-Sorbonne IV i Université Paris-Sorbonne VII).

W skład Zespołu Polskiego wchodzili m.in. prof. Stanisław Karolak, prof. Violetta Koseska-Toszewa (obydwoje z IS PAN) i prof. Wiesław Banyś (UŚ), Zespołu Francuskiego zaś – prof. Zlatka Guentchéva (CNRS), prof. Jean-Pierre Desclés (CNRS LaLICC) wraz ze swoim zespołem lingwistów komputerowych z Université Paris-Sorbonne VII oraz prof. Hélène Włodarczyk i prof. André Włodarczyk z Université Paris-Sorbonne IV. Skład międzynarodowego zespołu odzwierciedlał współpracę naukową lingwistów zajmujących się zarówno semantyką i konfrontacją językową, jak i informatyką i lingwistyką komputerową.

Polsko-francuska kooperacja zaowocowała wieloma interdyscyplinarnymi pracami naukowymi i doprowadziła do powstania serii wydawniczej „Studia kognitywne | Études cognitives”. W roku 2001 ww. seria wydawnicza zostaje przekształcona w czasopismo „Studia Kognitywne | Études cognitives”, a w roku 2009 – w „Cognitive Studies | Études cognitives”. W roku 2013 roku rocznik „Cognitive Studies | Études cognitives” przechodzi transformację w pismo hybrydowe (tradycyjny druk + wersja elektroniczna), a od 2014 roku ukazuje się w wersji elektronicznej. Początkowo podstawowym językiem artykułów publikowanych w „Cognitive Studies | Études cognitives” był francuski, który stopniowo ustępował miejsca językowi angielskiemu. Obecnie głównym językiem pisma jest język angielski.

 

 

Editorial Team 2016–2018 [Zespół redakcyjny 2016–2018]

Editor-in-Chief [Redaktor Naczelny]

Dr hab., prof. IS PAN Roman Roszko, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Editorial Secretary [Sekretarz Redakcji]

Dr Wojciech Sosnowski, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Scientific Board [Rada Naukowa]

 • Prof. Dr. Denis Pierre Apothéloz, Université De Lorraine [University of Lorraine], Nancy, France
 • Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski [University of Silesia], Katowice, Poland
 • Prof. Jean-Pierre Desclés, Université Paris-Sorbonne [Paris-Sorbonne University], Paris, France
 • Проф. д-р [Prof. PhD] Людмила [Ludmila] Димитрова [Dimitrova], Институт по математикa и информатика, Българска академия на науките [Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences], София [Sofia], Bulgaria
 • Prof. dr. hab. Zbigniew Greń, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Docteur d'Etat (emerita) Zlatka Guentchéva, Centre national de la recherche scientifique [National Centre for Scientific Research], Langues et Civilisations à Tradition Orale (CNRS-LACITO), Paris, France
 • Prof. Dr. Björn Hansen, Universität Regensburg [University of Regensburg], Regensburg [Ratisbon], Germany
 • Prof. dr hab. (emerita) Violetta Koseska-Toszewa, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Prof. Enrique F. Quero Gervilla, Universidad de Granada [University of Granada], Granada, Spain
 • Академік [Akademik] Володимир [Volodymyr] Широков [Shyrokov], Українский мовно-информацiйний фонд Національної академії наук України [Ukrainian Lingua-Information Fund, National Academy of Sciences of Ukraine], Київ [Kiev], Ukraine
 • Проф. д-р [Prof. d-r] Анатолій [Anatoliĭ] Загнітко [Zagnitko], Донецький національний університет [Donetsk National University], Донецьк [Donetsk], Ukraine
 • Д-р філал. навук, праф. [Dr filal. navuk, praf.] Александр [Aleksandr] Зубов [Zybov], Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт [Minsk State Linguistic University], Мінск [Minsk], Belarus

Editorial Team 2015 [Zespół redakcyjny 2015]

Editor-in-Chief [Redaktor Naczelna]

Prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Editorial Secretary [Sekretarz Redakcji]

Dr hab., prof. IS PAN Roman Roszko, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Scientific Board [Rada Naukowa]

 • Prof. Dr. Denis Pierre Apothéloz, Université De Lorraine [University of Lorraine], Nancy, France
 • Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski [University of Silesia], Katowice, Poland
 • Prof. Jean-Pierre Desclés, Université Paris-Sorbonne [Paris-Sorbonne University], Paris, France
 • Проф. д-р [Prof. PhD] Людмила [Ludmila] Димитрова [Dimitrova], Институт по математикa и информатика, Българска академия на науките [Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences], София [Sofia], Bulgaria
 • Prof. dr. hab. Zbigniew Greń, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Docteur d'Etat (emerita) Zlatka Guentchéva, Centre national de la recherche scientifique [National Centre for Scientific Research], Langues et Civilisations à Tradition Orale (CNRS-LACITO), Paris, France
 • Prof. Dr. Björn Hansen, Universität Regensburg [University of Regensburg], Regensburg [Ratisbon], Germany
 • Академік [Akademik] Володимир [Volodymyr] Широков [Shyrokov], Українский мовно-информацiйний фонд Національної академії наук України [Ukrainian Lingua-Information Fund, National Academy of Sciences of Ukraine], Київ [Kiev], Ukraine
 • Проф. д-р [Prof. d-r] Анатолій [Anatoliĭ] Загнітко [Zagnitko], Донецький національний університет [Donetsk National University], Донецьк [Donetsk], Ukraine

 

Editorial Team 2011–2014 [Zespół redakcyjny 2011–2014]

Editor-in-Chief [Redaktor Naczelna]

Prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Editorial Secretary [Sekretarz Redakcji]

Dr hab., prof. IS PAN Roman Roszko, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Scientific Board [Rada Naukowa]

 • Prof. Dr. Denis Pierre Apothéloz, Université De Lorraine [University of Lorraine], Nancy, France
 • Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski [University of Silesia], Katowice, Poland
 • Проф. д-р [Prof. PhD] Людмила [Ludmila] Димитрова [Dimitrova], Институт по математикa и информатика, Българска академия на науките [Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences], София [Sofia], Bulgaria
 • Prof. Dr. Björn Hansen, Universität Regensburg [University of Regensburg], Regensburg [Ratisbon], Germany
 • Prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Prof. dr hab. Roman Laskowski, Instytut Języka Polskiego PAN; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej [Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences; University of Social Sciences and Humanities], Kraków-Warszawa [Cracow-Warsaw], Poland
 • Dr hab., prof. IS PAN Roman Roszko, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Академік [Akademik] Володимир [Volodymyr] Широков [Shyrokov], Українский мовно-информацiйний фонд Національної академії наук України [Ukrainian Lingua-Information Fund, National Academy of Sciences of Ukraine], Київ [Kiev], Ukraine