DOI: https://doi.org/10.11649/cs.2016.003

Forms of Address as Discrete Modal Operators

Wojciech Paweł Sosnowski

Abstract


Forms of Address as Discrete Modal Operators

The category of expressions of politeness includes, among others, forms of address. Forms of address express honorification. Honorification can be defined as a special type of meaning that consists of information about the social and interpersonal relations between the speaker and the addressee, the speaker and the hearer, and the speaker and the protagonist of the predication. As far as their place in the syntactic structure is concerned, forms of address can either be integrated with the other elements of a predication or not. However, they are always part of a predication’s semantic structure. Moreover, forms of address convey the speaker’s attitude to the meaning of the predicate that they want to convey, which consequently means that forms of address also carry a modal element. Modality can be defined as a situation in which an individual is in a particular mental state, i.e. exhibits some kind of attitude to a situation or a type of situations.

Forms of address can be categorised as modal operators conveying imperatives, requests, suppositions, etc. The term "operator" can be used for a unit of language when it changes the semantic structure of the predication. My research on honorification is mainly based on contemporary corpora, both monolingual and multilingual. In the present study, I analyse forms of address which carry imperative and optative meanings.

 

Formy adresatywne jako dyskretne operatory modalne

W obrębie wyrażeń realizujących funkcje grzecznościowe znajduje się grupa form adresatywnych. Są one częścią kategorii honoryfikatywności rozumianej jako szczególny rodzaj znaczenia zawartego w treści wypowiedzi, informację o towarzysko-społecznej relacji między nadawcą a odbiorcą, nadawcą a słuchaczem oraz nadawcą a bohaterem wypowiedzi. Gramatycznie formy adresatywne mogą być zarówno zintegrowane, jak i niezintegrowane syntaktycznie z resztą wypowiedzi, ale zawsze są częścią semantycznej struktury zdania. Wyrażają one także stosunek mówiącego do komunikatu, jaki przekazuje odbiorcom komunikatu, i tym samym mają przekaz modalny. Przez modalność autor rozumie sytuację, w której dane indywiduum (osoba) znajduje się w danym stanie mentalnym, tj. ma określony stosunek do szeregu sytuacji i typów sytuacji.

Formy adresatywne można uznać za dyskretne operatory modalne zawierające takie treści, jak: rozkazuję ci, życzę sobie, przypuszczam i in. Termin ,,operator" używany jest w przypadkach, w których możemy go wskazać jako nośnika zmian w semantycznej strukturze zdania. Współczesne badania nad honoryfikatywnością autor opiera głównie na obecnie opracowywanych narodowych korpusach wielojęzycznych równoległych i jednojęzycznych i analizuje formy adresatywne o znaczeniu imperatywnym i optatywnym.


Keywords


forms of address; honorification; modality; modal operators; parallel corpora

Full Text:

PDF (in English)

References


Ajdukiewicz, K. (1974). Logika pragmatyczna. Warszawa: PWN.

Ajdukiewicz, K. (1985). Język i poznanie (Vol. 1). Warszawa: PWN.

Barwise, J. & Perry, J. (1983). Situations and attitudes. Cambridge, MA: Branfordbooks, MIT.

Boguławski, A. (1986). Analiza zdań warunkowych a problem funkcji semiotycznych. Studia Semiotyczne, 14-15, 215-224.

Huszcza, R. (2006). Honoryfikatywność. Gramatyka. Pragmatyka. Typologia. Warszawa: PWN.

Duszkin, M. (2014). Praktyczny przewodnik po korpusie języka rosyjskiego. [w:] M. Hebal-Jezierska (red.) Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, s. 142-165. Warszawa.

Duškin, M. & Satoła-Staśkowiak, J. (2011). The Bulgarian-Polish-Russian Parallel Corpus, Cognitive Studies / Études cognitives, 11, 241-254. DOI: http://dx.doi.org/10.11649/cs.2011.015

IAskot, M. (2009). Obshchestvennyĭ obraz v kommunikatsii: Uchastie ili avtonomiia? In IAzyk, kul’tura, kommunikatsiia: Materialy nauchno-prakticheskoĭ konferentsii (Pt. 2). Izhevsk: Izd-vo «Udmurtskiĭ Universitet».

Jaskot, M. (2014). Relaciones semánticas entre homónimos interlingüísticos. In J. Pawlik & J. Szałek (Eds.), Lingüística española en Polonia: Líneas de investigación (pp. 83-90). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Kisiel, A., Koseska-Toszewa, V., Kotsyba, N., Satoła-Staśkowiak, J., & Sosnowski, W. (2016). Polish-Bulgarian-Russian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository. http://hdl.handle.net/11321/308

Kerbrat-Orecchioni, C. (2005). Le discours en interaction. Paris: Armand Colin.

Koseska-Toszewa, V. (2006). Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska (Vol. 7, Semantyczna kategoria czasu). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Koseska-Toszewa, V. & Dimitrova, L. (2014). Semantic properties of selected universal language categories in digital bilingual resources. Sofia: DOVIRA Publ. House.

Koseska, V. & Gargov, G. (1990). Bŭlgarsko-polska sŭpostavitelna gramatika, tom 2. Semantichna kategoriia opredelenost/neopredelenost, Sofiia.

Koseska-Toszewa, V., Korytkowska, M., & Roszko, R. (2007). Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Koseska-Toszewa, V., Maldžieva, V., & Penčev, J. (1996). Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska (Vol. 6-1, Modalność. Problemy teoretyczne). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Koseska-Toszewa, V., Satoła-Staśkowiak, J., & Sosnowski, W. (2013). From the problems of dicionaries and multi-lingual corpora. Cognitive Studies | Études cognitives, 13, 113-122. DOI: http://doi.org/10.11649/cs.2013.007

Kotarbiński, J. (1957). Wykłady z dziejów logiki. Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Rasiowa, H. (1975). Wstęp do matematyki współczesnej. Warszawa: PWN.

Roszko, D. (2015). Zagadnienia kwantyfikacyjne i modalne w litewskiej gwarze puńskiej. (Na tle literackich języków polskiego i litewskiego), pp. 342. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Roszko, R. (2012). Lexical exponents of hypothetical modality in Polish and Lithuanian. Cognitive Studies | Études cognitives, 12, 15-25. DOI: http://dx.doi.org/10.11649/cs.2012.001

Roszko, D. & Roszko, R. (2016). Polish-Lithuanian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository. http://hdl.handle.net/11321/309

Russel, B. (1967). Denotowanie, deskrypcje. In J. Pelc (Ed.), Logika i język (pp. 259-293). Warszawa: PWN.

Satoła-Staśkowiak, J. (2015). On the benefits of foreign language learning based on parallel language corpus, Cognitive Studies / Études Cognitives, 15, p. 57-65. DOI: http://dx.doi.org/10.11649/cs.2015.005

Skoblikova, E. (2009). Sovremennyĭ russkiĭ iazyk: Sintaksis prostogo predlozheniia. Moskva.

Sosnowski, W. (2013). Forms of address and their meaning in contrast in Polish and Russian languages. Cognitive Studies | Études cognitives, 13, 225-235. DOI: http://doi.org/10.11649/cs.2013.015

Sosnowski, W. (2015a). Formy adresatywne - aspekt językowy i socjologiczny. In Semantyka i konfrontacja językowa tom 5 (pp. 319-332). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Sosnowski, W. (2015b). Parallel corpora, multilingual equivalents and digital translations. In B. Borkowska-Kępska, G. Gwóźdź, & P. Mamet (Eds.), LSP Perspectives (pp. 151-164). Dąbrowa Górnicza: The University of Dąbrowa Górnicza.

Sosnowski, W. (2016). The parallel Polish-Bulgarian-Russian corpus: Problems and solutions. In G. Corpas Pastor (Ed.), Computerised and corpus-based approaches to phraseology: Monolingual and multilingual perspectives (Full papers) [Fraseología computacional y basada en corpus: perspectivas monolingües y multilingües (Trabajos completos)] (pp. 339-349). Geneva: Tradulex.

Tomiczek, E. (1983). System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego: Socjolingwistyczne studium konfrontatywne. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Tomiczek, E. (1992). Z badań nad istotą grzeczności językowej. In J. Anusiewicz & M. Marcjanik (Eds.), Język a kultura (Vol. 6, Polska etykieta językowa). Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Veĭnreĭkh, U. (1970). O semanticheskoĭ strukture iazyka. In Novoe v lingvistike (Vol. 5). Moskva: Progress.

Vezhbitskaia, A. (1982). Deskriptsiia ili tsitatsiia. In Novoe v zarubezhnoĭ lingvistike (Vol. 13). Moskva: Raduga.
Copyright (c) 2016 Wojciech Paweł Sosnowski

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/