DOI: https://doi.org/10.11649/cs.1373

Mapping wordnets from the perspective of inter-lingual equivalence

Ewa Katarzyna Rudnicka, Maciej Tomasz Piasecki, Tadeusz Piotrowski, Łukasz Grabowski, Francis Bond

Abstract


Mapping wordnets from the perspective of inter-lingual equivalence

This paper explores inter-lingual equivalence from the perspective of linking two large lexico-semantic databases, namely the Princeton WordNet of English and the plWordnet (pl. Słowosieć) of Polish. Wordnets are built as networks of lexico-semantic relations between words and their meanings, and constitute a type of monolingual dictionary cum thesaurus. The development of wordnets for different languages has given rise to many wordnet linking projects (e.g. EuroWordNet, Vossen, 2002). Regardless of a linking method used, these projects require defining rules for establishing equivalence links between wordnet building blocks, known as synsets (sets of synonymous lexical units, i.e., lemma-sense pairs). In this paper an analysis is carried out of a set of inter-wordnet relations used in the mapping of the plWordNet onto the Princeton WordNet, and an attempt is made to relate them to equivalence taxonomies described in specialist literature on bilingual lexicography and translation.

 

Rzutowanie wordnetów w perspektywie ekwiwalencji międzyjęzykowej

Artykuł przedstawia analizę zjawiska ekwiwalencji międzyjęzykowej z perspektywy powiązania dwóch wielkich wordnetów: polskiej Słowosieci i angielskiego WordNetu princetońskiego. Wordnety są relacyjnymi bazami danych leksykalno-semantycznych opisującymi sieć relacji leksykalno-semantycznych pomiędzy słowami i ich znaczeniami. Stanowią zatem rodzaj słownika jednojęzycznego połączonego z tezaurusem. Rozwój wordnetów dla wielu języków świata zaowocował następnie ich wzajemnymi powiązaniami. Wymagało to zdefiniowania metodologii dla ustalenia ekwiwalencji pomiędzy ich podstawowymi elementami tzn. synsetami, które są zbiorami synonimicznych jednostek leksykalnych tzn. par lemat numer znaczenia. W artykule analizujemy zbiór relacji międzywordnetowych używanych w rzutowaniu pomiędzy Słowosiecią a WordNetem princetońskim, odnosząc je do taksonomii ekwiwalencji postulowanych w literaturze leksykograficznej i translatorycznej.


Keywords


Princeton Wordnet; Polish wordnet (Słowosieć); wordnet mapping; equivalence; translation; bilingual lexicography

Full Text:

PDF (in English)

References


Adamska-Sałaciak, A. (2014). Bilingual lexicography: Translation dictionaries. In P. Hanks & G.-M. de Schryver (Eds.), International Handbook of Modern Lexis and Lexicography (pp. 1–11). Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-45369-4_6-1

Atkins, B., & Rundell, M. (2008). The Oxford guide to practical lexicography. Oxford: Oxford University Press.

Baker, M. (Ed.). (2000). Routledge encyclopedia of translation studies. London: Routledge.

Baker, M. (2005). Linguistic models and methods in the study of translation. In H. Kittel, A. Frank, N. Greiner, T. Hermans, W. Koller, J. Lambert, & F. Paul (Eds.), Übersetzung – Translation – Traduction (pp. 285–294). Berlin: Walter De Gruyter.

Bhattacharyya, P. (2010). IndoWordNet. In Lexical Resources Engineering Conference 2010 (LREC 2010), La Valetta, Malta. Retrieved 10 June 2017, from www.cse.iitb.ac.in/~pb/papers/lrec2010-indowordnet.pdf

Bond, F., & Foster, R. (2013). Linking and extending an open multilingual wordnet. In 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: ACL-2013, Sofia (pp. 1352–1362). Association for Computational Linguistics.

Catford, J. (1965). A linguistic theory of translation: An essay in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Cruse, D. A. (1986). Lexical semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Cruse, D. A. (2006). A glossary of semantics and pragmatics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Derwojedowa, M., Szpakowicz, S., Zawisławska, M., & Piasecki, M. (2008). Lexical units as the centrepiece of a wordnet. In M. Kłopotek, A. Przepiórkowski, S. Wierzchoń, & K. Trojanowski (Eds.), Proceedings of the 16th International Conference Intelligent Information Systems (pp. 351–358). Retrieved 10 June 2017, from http://iis.ipipan.waw.pl/2008/proceedings/iis08-34.pdf

Fellbaum, C. (1998a). A semantic network of English: The mother of all WordNets. Computers and the Humanities, 32(2), 209–220. https://doi.org/10.1023/A:1001181927857

Fellbaum, C. (Ed.). (1998b). WordNet: An electronic lexical database. Cambridge, MA: MIT Press.

Griffiths, P. (2006). An introduction to English semantics and pragmatics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Haas, W. (1968). The theory of translation. In G. Parkinson (Ed.), The theory of meaning (pp. 86–108). Oxford: Oxford University Press. (Reprinted from Philosophy, 1962, 37(141), 208–228). https://doi.org/10.1017/s0031819100061957

Hamp, B., & Feldweg, H. (1997). GermaNet — a lexical semantic net for German. In Proceedings of ACL workshop Automatic Information Extraction and Building of Lexical Semantic Resources for NLP Applications. Madrid.

Ivir, V. (1981). Formal correspondence vs. translation equivalence revisited. In I. Even-Zohar & G. Toury (Eds.), Theory of translation and intercultural relations (pp. 51–59). Tel-Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics.

Kenny, D. (2001). Equivalence. In M. Baker (Ed.), Routledge encyclopedia of translation studies (pp. 77–80). London: Routledge.

Koller, W. (1979). Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Quelle & Meyer.

Lewandowska-Tomaszczyk, B. (2015). Equivalence. In Ł. Bogucki, S. Goźdź-Roszkowski, & P. Stalmaszczyk (Eds.), Ways to translation (pp. 11–54). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Linde-Usiekniewicz, J. (Ed.). (2002). Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lyons, J. (1977). Semantics (Vol. 1). Cambridge: Cambridge University Press.

Matthews, P. H. (2007). The concise Oxford dictionary of linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Maziarz, M., Piasecki, M., & Szpakowicz, S. (2012). Approaching plWordNet 2.0. In Proceedings of the 6th Global Wordnet Conference, Matsue, Japan (pp. 189–196).

Maziarz, M., Piasecki, M., & Szpakowicz, S. (2013). The chicken-and-egg problem in wordnet design: Synonymy, synsets and constitutive relations. Language Resources and Evaluation, 47(3), 769–796. https://doi.org/10.1007/s10579-012-9209-9

Maziarz, M., Piasecki, M., Rudnicka, E., & Szpakowicz, S. (2013). Beyond the transfer-and-merge WordNet construction: plWordNet and a comparison with WordNet. In Proceedings of RANLP, Hissar, Bulgaria. Retrieved 10 June 2017, from http://aclweb.org/anthology/R/R13/R13-1058.pdf

Miller, G., Beckwith, R., Fellbaum, C., Gross, D., & Miller, K. (1990). Introduction to WordNet: An online lexical database. International Journal of Lexicography, 3(4), 235–244. https://doi.org/10.1093/ijl/3.4.235

Miller, G., Beckwith, R., Fellbaum, C., Gross, D., & Miller, K. (1993). Introduction to WordNet: An online lexical database (Revised August 1993). Retrieved 10 June 2017, from http://wordnetcode.princeton.edu/5papers.pdf

Munday, J. (2001). Introducing translation studies (2nd ed.). London: Routledge.

Nida, E. (1964). Toward a science of translating. Leiden: E. J. Brill.

Pala, K., & Smrž, P. (2004). Building Czech WordNet. Romanian Journal of Information Science and Technology, 7(1–2), 79–88.

Pedersen, B., Nimb, S., Rasmussen, N., Sørensen, N., Trap-Jensen, L., & Lorentzen, H. (2006). DanNet — A WordNet for Danish. In Proceedings from Third International Conference on Global Wordnets (pp. 329–331). Jeju, South Korea.

Piasecki, M., Szpakowicz, S., & Broda, B. (2009). A Wordnet from the ground up. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Piotrowski, T. (1994). Problems in bilingual lexicography. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Piotrowski, T. (2011a). Ekwiwalencja w słownikach dwujęzycznych. In W. Chlebda (Ed.), Na tropach translatów: W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych (pp. 45–70). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Piotrowski, T. (2011b). Tertium comparationis w przekładoznawstwie. In P. Stalmaszczyk (Ed.), Metodologie językoznawstwa: Od ontologii do pragmatyki (pp. 175–192). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pym, A. (1997). Koller’s Äquivalenz revisited. The Translator, 3(1), 71–79. https://doi.org/10.1080/13556509.1997.10798989

Pym, A. (2007). Natural and directional equivalence in theories of translation. Target, 19(2), 271–294.

Pym, A. (2010). Exploring translation theories. London: Routledge.

Rudnicka, E., Maziarz, M., Piasecki, M., & Szpakowicz, S. (2012). A strategy of mapping Polish WordNet onto Princeton WordNet. In Proceedings of COLING 2012. Retrieved 10 June 2017, from www.aclweb.org/anthology/C12-2101

Rudnicka, E., Witkowski, W., & Kaliński, M. (2015a). A semi-automatic adjective mapping between plWordNet and Princeton WordNet. In P. Král & V. Matoušek (Eds.), Text, speech, and dialogue (pp. 360–368). Cham: Springer. (Lecture Notes in Computer Science, 9302). https://doi.org/10.1007/978-3-319-24033-6_41

Rudnicka, E., Witkowski, W., & Kaliński, M. (2015b). Towards the methodology for extending Princeton WordNet. Cognitive Studies | Études cognitives, 2015(15), 335–351. https://doi.org/10.11649/cs.2015.023

Rudnicka, E., Witkowski, W., & Grabowski, Ł. (2016). Towards a methodology for filtering out gaps and mismatches across wordnets: The case of noun synsets in plWordNet and PrincetonWordNet. In B. Barbu Mititelu, C. Forascu, C. Fellbaum, & P. Vossen (Eds.), Proceedings of the 8th International Global WordNet Conference 2016, Bucharest, Romania (pp. 344–351). Retrieved 10 June 2017, from http://gwc2016.racai.ro/procedings.pdf

Stanisławski, J. (Ed.). (1983). Wielki słownik angielsko-polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Svensen, B. (2009). A handbook of lexicography: The theory and practice of dictionary-making. Cambridge: Cambridge University Press.

Trklja, A. (2016). Corresponding lexical domains: A new resource for onomasiological bilingual dictionaries. International Journal of Lexicography, ecw019. https://doi.org/10.1093/ijl/ecw019

Vinay, J.-P., & Darbelnet, J. (1958). Stylistique comparee du francais et de l’anglais: Methode de traduction. Paris: Didier.

Vinay, J.-P., & Darbelnet, J. (1995). Comparative stylistics of French and English: A methodology for translation. (J. C. Sager & M.-J. Hamel, Trans.). Amsterdam: John Benjamins. (Original work published 1958)

Vossen, P. (Ed.). (1998). EuroWordNet: A multilingual database with lexical semantic networks. Dordrecht: Kluwer.

Vossen, P. (Ed.). (2002). EuroWordNet general documentation (Version 3). Retrieved 10 June 2017, from http://www.vossen.info/docs/2002/EWNGeneral.pdf
Copyright (c) 2017 Ewa Katarzyna Rudnicka, Maciej Tomasz Piasecki, Tadeusz Piotrowski, Łukasz Grabowski, Francis Bond

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/